Värdering av hela hem

Vi hjälper dig med värdering i hemmet av alla typer av föremål inför försäljning på våra auktioner – även i samband med bouppteckning, arvskiften och försäkrings­ärenden. Alltid med fri försäljningsvärdering.

Mats Bergstrand, på väg till en kund

Det ska vara enkelt och smidigt att sälja på auktion. Vi ser varje försäljning som unik och kan i dialog med er skräddarsy en attraktiv, effektiv och smidig helhetslösning.

Stockholms Auktionsverk är en av Skandinaviens största marknadsplatser för konst, konsthantverk, design och antikviteter. Vi bedriver klubbauktioner, onlineauktioner samt specialauktioner inom en rad olika områden. I samråd med din värderingsman görs en bedömning vilken auktionsform som passar just dina föremål bäst. Allt för att uppnå marknadens högsta pris. Oavsett auktionsform, exponeras alltid dina föremål för en global marknad.

Vi utför värderingar i hela landet.


Produktion 2017: Nordisk Drama & Dokumentär AB

Läs mer om att sälja på auktion

Kontakta våra värderingsmän

Storstockholmsområdet med omnejd:
Mats Bergstrand
tel: 08-453 67 46
mats.bergstrand@auktionsverket.se
Besiktning-/Värderingsman, förordnad av Sveriges Handelskamrar

Roberto Rebessi
tel: 08-453 67 19
roberto.rebessi@auktionsverket.se
Besiktning-/Värderingsman, förordnad av Sveriges Handelskamrar

Bo Tellström
tel: 08-453 67 12
bo.tellstrom@auktionsverket.se
Besiktning-/Värderingsman, förordnad av Sveriges Handelskamrar

Malin Rebessi
tel: 08-453 67 36
malin.rebessi@auktionsverket.se

Tobias Lingblom
tel: 0739 88 93 37
tobias.lingblom@auktionsverket.se

Västsverige:
Ludwig Fredén Klenfeldt
tel: 031-20 61 10
ludwig.freden.klenfeldt@auktionsverket.se

 

Transport & Helhetslösningar

Stockholms Auktionsverk samarbetar uteslutande med transportörer som är försäkrade och specialiserade på att hantera konst och antikviteter. Transportörerna står packmaterial, packning och emballering av dina föremål. Vi samarbetar bland annat med Artmove, mtab, Antikbud och Stadsbudsbolaget. Vi garanterar transport genom våra samarbetspartners inom en vecka. Kostnaden på cirka 1.000 kr/tim dras från slutlikviden.

När hem avvecklas finns det ofta föremål som är svåra att sälja och som i vissa fall saknar ekonomiskt värde. Stockholms Auktionsverk har flera samarbetspartners som tömmer och städar ut det sista som blir kvar i ett hem. Tala med din värderingsman för att hitta en lösning som passar er.

 

OBS! Stockholms Auktionsverk kan endast stå till tjänst med värderingar av föremål som ligger inom vårt verksamhetsområde. Övriga förfrågningar måste dessvärre lämnas obesvarade.