Transport från 0 kr

Föremål som ska säljas på Stockholms Auktionsverk måste transporteras till något av våra auktionshus. Om du inte själv har möjlighet att transportera föremålet till oss så kan vi hjälpa dig att finna en transportlösning.

Robin Persson. Stockholms Auktionsverks vaktmästare.

Transport av enstaka föremål - helt gratis

Fri transport gäller för privatpersoner inom en 5-mils radie från respektive auktionshus (Stockholm: Magasin 5 och Slakthusgatan 22 vid Globen. Malmö eller Helsingborg).

För att boka fri transport ska föremålen ha värderats av Stockholms Auktionsverk via ditt lokala auktionshus:

Stockholm - Magasin 5, Palermogatan 19
vardering@auktionsverket.se - 08-453 67 42.

Stockholm - Slakthusgatan 22 vid Globen
vardering.globen@auktionsverket.se - 08-686 98 80

Malmö - Baltzargatan 6
vardering.malmo@auktionsverket.se040-611 20 26

Helsingborg - Makadamgatan 11
vardering.helsingborg@auktionsverket.se042-329 23

Värdegräns från 1500 kr.

Fri transport gäller för föremål som ska säljas på Stockholms Auktionsverks onlineauktioner.

Gäller endast transport

Gäller endast fastland

Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att på plats avgöra om föremålet äämnat för auktion eller fri transport. 

Mer omfattande transporter

Vid transporter av större partier eller föremål av mer svårhanterlig karaktär är transporten mer komplex. Ta kontakt med den som värderat ditt/dina föremål och be att få hjälp med en transportlösning. Stockholms Auktionsverk samarbetar uteslutande med transportörer som är försäkrade och specialiserade på att hantera konst och antikviteter. Transportörerna står packmaterial, packning och emballering av dina föremål. Vi garanterar transport genom våra samarbetspartners inom en vecka.

Mer omfattande transporter debiteras normalt för faktisk kostnad, normalt ca 1000 kr/tim, genom avdrag på försäljningslikviden. Allt för att det ska vara enkelt och smidigt för dig som säljer.