Transport från 0 kr

Föremål som ska säljas på Stockholms Auktionsverk måste transporteras till något av våra auktionshus. Om du inte själv har möjlighet att transportera föremålet till oss så kan vi hjälpa dig att finna en transportlösning.

Robin Persson. Stockholms Auktionsverks vaktmästare.

Transport av enstaka föremål - helt gratis
Transport av enstaka, lätthanterliga föremål kan i regel transporteras av våra egna chaufförer. Föremålen måste då vara värderade i förväg av våra värderare till lägst SEK 1500 och godkända för auktion. Föremålen behöver vara lätt tillgängliga, dvs ej fastmonterade eller direkt anslutna till elnät eller liknande och kunna hanteras av en person.

Vi hämtar, utan kostnad, föremål värderade till lägst SEK 1500 inom en radie på 50 km från något av våra auktionshus. Den som värderat ditt/dina föremål kan också ge dig mer information om hur du bokar transporten.

 

Mer omfattande transporter
Vid transporter av större partier eller föremål av mer svårhanterlig karaktär är transporten mer komplex. Ta kontakt med den som värderat ditt/dina föremål och be att få hjälp med en transportlösning. Stockholms Auktionsverk samarbetar uteslutande med transportörer som är försäkrade och specialiserade på att hantera konst och antikviteter. Transportörerna står packmaterial, packning och emballering av dina föremål. Vi garanterar transport genom våra samarbetspartners inom en vecka.

Mer omfattande transporter debiteras normalt för faktisk kostnad, normalt ca 1000 kr/tim, genom avdrag på försäljningslikviden. Allt för att det ska vara enkelt och smidigt för dig som säljer.