Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Säljprocessen

Att sälja på auktion är enkelt, vi tar hand om allt från text och bild till kontakt med köparen. Allt du behöver göra är att kontakta oss så tar vi hand om resten. Säljprocessen i detalj kan du läsa mer om här.

Värdering av äldre måleri

Inför en försäljning rekommenderar vi att du kontaktar vår värderingsavdelning för rådgivning, mer information om det finner du under avsnittet Förhandsvärdering.

När föremålet sedan kommer in till oss, antingen att du personligen lämnar in eller att vi hämtar föremålet hos dig, så skriver vi en beskrivande katalogtext samt gör en konditionsrapport. Föremålet fotograferas sedan av våra kunniga fotografer innan det slutligen publiceras på auktion. Majoriteten av våra auktioner sker på vår onlineplattform. Auktionerna visas där i fem dagar. För föremål som säljs på Lilla Kvalitén och klubbauktionerna Nutida, Moderna, Klassiska och Asian Art & Works of Art kan du läsa mer om processen nedan.

Dagarna efter klubbslaget får du en preliminär försäljningsredovisning. För varje auktionspost debiteras en försäljningsprovision om 15 procent inkl moms av det klubbade beloppet samt en fast avgift om 150 kr inkl moms. Vid återrop debiteras inga avgifter. Utbetalning av försäljningslikvid sker 25 bankdagar efter att auktionen är avslutad och en slutgiltig försäljningsredovisning skickas ut. Utbetalning förutsätter att köparen har betalt och avhämtat sitt föremål. Om detta inte skulle ha skett står texten "Spärrad" på försäljningsredovisningen för det aktuella föremålet.

Om ett föremål inte skulle få några bud, eller om budgivningen inte når upp till det förbestämda bevakningspriset så blir det återrop. Återropade föremål ska avhämtas eller lämnas till omförsäljning senast 5 dagar efter avslutad auktion. Om föremål av denna kategori ej uthämtats inom föreskriven tid förbehåller vi oss rätten att sälja om dessa med reducerat utrops- och bevakningspris eller skänka dessa till försäljning för välgörande ändamål.

 

Försäljning på Lilla Kvalitén och klubbauktion

Efter en första kontakt låter vi vår expert på det aktuella området granska föremålen. Experten börjar arbeta med att ta fram alla kända fakta om föremålet och placerar det i sitt konsthistoriska sammanhang. Under tiden tar vi reda på den aktuella prisbilden och var presumtiva köpare finns. När vi är färdiga presenterar vi resultatet av vår analys och syn på föremålets kvalitet. Vi informerar om vad vi anser är ett sannolikt marknadspris och föreslår ett lämpligt utropspris som baseras på tidigare auktionsresultat i Sverige och utomlands av liknande verk. Hänsyn tas givetvis till dina förväntningar och dessa ska ställas mot hur efterfrågan ser ut idag.

Marknadsföring

Marknadsavdelningen presenterar i vissa fall en noggrant utformad plan för hur vi bäst informerar den svenska och internationella marknaden om att föremålet är till salu. Annonsering i svensk och internationell press är en viktig komponent liksom vårt kontaktnät av filialer och representanter i Sverige och Europa. Internet är mycket betydelsefullt i sammanhanget. När vi väl har kommit överens om försäljningsvillkoren går startskottet för en febril aktivitet för att marknadsföra ditt föremål. Det presenteras i auktionskatalogen på vår hemsida med bild och text.

Våra medarbetare i landet och utomlands får tidigt material för att kunna informera presumtiva kunder. Ett urval med de mest intressanta föremålen samlas i en katalog som trycks och distribueras till presumtiva kunder. Inför själva auktionen håller vi allmänna visningar med många tusen besökare. En veckas visning arrangeras i våra vackra lokaler belägna i centrala Stockholm. Journalister och speciellt köpstarka kunder inbjudes till förhandsvisning. Våra experter besvarar förfrågningar från alla delar av världen.

Auktion

På auktionsdagen är spänningen stor i den förväntansfulla auktionssalen. Många kunder är uppkopplade på telefon eller via online. Budgivningen börjar och klubbslagen faller. Senast 25 arbetsdagar efter auktionen betalas pengarna ut till ditt konto. Uppdraget är slutfört.

Försäljningsvillkor & Provisioner

Är inget annat överenskommet debiteras varje auktionspost en försäljningsprovision om 15 procent inkl moms av det klubbade beloppet. Till detta kommer en fotoavgift från 300 kr inkl moms. För större uppdrag kan provisionen vara förhandlingsbar. För försäkringsskydd debiteras 1,25 procent av det lägre utropspriset. Utbetalning av försäljningslikvid sker 25 bankdagar efter det att auktionen är avslutad.

Osålda varor

Återropade föremål ska avhämtas eller lämnas till omförsäljning senast 5 dagar efter avslutad auktion. Om föremål av denna kategori ej uthämtats inom föreskriven tid förbehåller vi oss rätten att sälja om dessa med reducerat utrops- och bevakningspris eller skänka dessa till försäljning för välgörande ändamål.