Sälj på onlineauktion

Våra onlineauktioner är mycket populära med nya föremål som läggs ut på vår hemsida varje dag. Budgivningen pågår i sju dagar och på den åttonde dagen klubbas föremålet online. Alla veckor, dygnet runt, året om säljs spännade konst och föremål. Slutpriset är beroende på efterfrågan och intresse.

Onlineauktioner - dygnet runt året om

Produktion 2017: Nordisk Drama & Dokumentär AB

Det är enkelt att sälja på våra onlineauktioner. Med generösa öppettider och lättillgängliga lokaler både i södra och norra delen av Stockholm och med kunnig och erfaren personal tar vi emot alla typer av föremål. Har du inte möjlighet att komma till oss besöker vi gärna dig för värdering av hela hem.

Läs mer om hur du kontaktar Stockholms Auktionsverk Online

Inlämning

Då vi har vissa värdegränser för inlämning rekommenderar vi att du kontaktar vår värderingsavdelning för rådgivning innan du kommer in. Tel 08-453 67 42 (Magasin 5) 08-686 98 85 (Slakthusgatan 22) 031-20 61 10 (Göteborg) 040-694 98 21 (Malmö) eller e-post vardering@auktionsverket.se.

Observera att värdering utifrån fotografi alltid är preliminär och kan komma att revideras. Värderingar utförda av Stockholms Auktionsverk är konfidentiella och får ej användas av tredje part.

Vid större försäljningar kan vi utföra försäljningsvärdering i hemmet, vänligen kontakta värderingsavdelningen för tidsbokning. Värderingsavdelningen är också behjälplig med olika transportlösningar.

Avgifter

För varje auktionspost uttages en försäljningsprovision om 15% inkl. moms av det klubbade beloppet samt en fast avgift om 150 kr inkl. moms. Vid återrop uttages inga avgifter. Utbetalning av försäljningslikvid sker 25 bankdagar efter auktion.

Osålda varor

Återropade föremål ska avhämtas eller lämnas till omförsäljning senast 5 dagar efter avslutad auktion. Om föremål av denna kategori ej uthämtats inom föreskriven tid förbehåller vi oss rätten att sälja om dessa med reducerat utrops- och bevakningspris eller skänka dessa till försäljning för välgörande ändamål.