Sälj på klubbauktion

På våra klubbauktioner ropas föremålen ut i vår auktionssal på Nybrogatan 32 i stockholm. Auktionen förgås av en välbesökt visningsvecka och alla föremål publiceras i vår katalog online drygt två veckor innan visningens invigning.

Evening Sale - IngaBritt & Arne Lundberg Collection

De föremål som säljs på klubbauktion har gärna ett högre kulturhistoriskt värde men försäljningspriset avgörs alltid i stunden när föremålet klubbas. 

Kontakta våra experter för mer information om inlämning och värdering.

Värdering

Efter en första kontakt låter vi vår expert på det aktuella området granska föremålen. Experten börjar arbeta med att ta fram alla kända fakta om föremålet och placerar det i sitt konsthistoriska sammanhang. Under tiden tar vi reda på den aktuella prisbilden och var presumtiva köpare finns. När vi är färdiga presenterar vi resultatet av vår analys och syn på föremålets kvalitet. Vi informerar om vad vi anser är ett sannolikt marknadspris och föreslår ett lämpligt utropspris som baseras på tidigare auktionsresultat i Sverige och utomlands av liknande verk. Hänsyn tas givetvis till dina förväntningar och dessa ska ställas mot hur efterfrågan ser ut idag.

Marknadsföring

Marknadsavdelningen presenterar i vissa fall en noggrant utformad plan för hur vi bäst informerar den svenska och internationella marknaden om att föremålet är till salu. Annonsering i svensk och internationell press är en viktig komponent liksom vårt kontaktnät av filialer och representanter i Sverige och Europa. Internet är mycket betydelsefullt i sammanhanget. När vi väl har kommit överens om försäljningsvillkoren går startskottet för en febril aktivitet för att marknadsföra ditt föremål. Det presenteras i auktionskatalogen på vår hemsida  med bild och text.

Våra medarbetare i landet och utomlands får tidigt material för att kunna informera presumtiva kunder. Ett urval med de mest intressanta föremålen samlas i en katalog som trycks och distribueras till presumtiva kunder. Inför själva auktionen håller vi allmänna visningar med många tusen besökare. En veckas visning arrangeras i våra vackra lokaler belägna i centrala Stockholm. Journalister och speciellt köpstarka kunder inbjudes till förhandsvisning. Våra experter besvarar förfrågningar från alla delar av världen.

Auktion

På auktionsdagen är spänningen stor i den förväntansfulla auktionssalen. Många kunder är uppkopplade på telefon eller via online. Budgivningen börjar och klubbslagen faller. Senast 25 arbetsdagar efter auktionen betalas pengarna ut till ditt konto. Uppdraget är slutfört.

Det är omöjligt för oss att bevisa att Stockholms Auktionsverk är det helt överlägsna försäljningsalternativet, men mer än 340 års auktionsverksamhet och en placering bland de tio största auktionsföretagen i världen talar för det.
Det handlar om förtroende. I vårt företag är nyckelorden för verksamheten; kunskap, service och etik. Ring oss för en förutsättningslös diskussion och låt oss visa vad vi i detalj kan erbjuda.

Kontakta våra specialister