Sälja

Att sälja på auktion är enkelt och oerhört stimulerande. Funderar du på att sälja till exempel ett antikt skåp, en värdefull målning, en silverpjäs eller kanske ett smycke men är osäker på var och hur det ska ske? Kom till oss – vi hjälper dig!

Sommarutställning - tre konstnärer

Stockholms Auktionsverk är en av Skandinaviens största marknadsplatser för konst, konsthantverk, design och antikviteter. Vi bedriver klubbauktioner, onlineauktioner samt specialauktioner inom en rad olika områden. I samråd med din värderingsman görs en bedömning vilken auktionsform som passar just dina föremål bäst. Allt för att uppnå marknadens högsta pris. Oavsett auktionsform, exponeras alltid dina föremål för en global marknad.

Klubbauktion: Två gånger per år arrangeras Stockholms Auktionsverks klubbauktioner – Moderna, Nutida, Klassiska samt Böcker, Kartor & Handskrifter. Visningen inför dessa auktioner sker på Nybrogatan 32. Skall några föremål från ert värderingsuppdrag säljas på en klubbauktion bistår vi er under hela processen. Kontakta våra specialister.

Onlineauktion: Inför en onlineauktion katalogiseras föremålen av Stockholms Auktionsverks experter. Därefter fotograferas föremålen inom två veckor efter ankomst. Ni får sedan möjlighet att sätta bevakningspriser på föremål med utrop på minst 2.000 kr (max 80 procent) innan sju dagars budgivning på internet tar vid. Under budgivningsperioden visas föremålen antingen i Magasin 5 i Frihamnen eller på Slakthusgatan 22 vid Globen i Stockholm. Kontakta våra intendenter.

Försäljningsvillkor & Provisioner

Klubbauktion: Är inget annat överenskommet debiteras varje auktionspost en försäljningsprovision om 15 procent inkl moms av det klubbade beloppet. Till detta kommer en fotoavgift från 300 kr inkl moms. För större uppdrag kan provisionen vara förhandlingsbar. För försäkringsskydd debiteras 1,25 procent av det lägre utropspriset. Utbetalning av försäljningslikvid sker 25 bankdagar efter det att auktionen är avslutad.

Onlineauktion: För varje auktionspost debiteras en försäljningsprovision om 15 procent inkl moms av det klubbade beloppet samt en fast avgift om 150 kr inkl moms. Vid återrop debiteras inga avgifter. Utbetalning av försäljningslikvid sker 25 bankdagar efter att auktionen är avslutad.

Transport & Helhetslösningar

Stockholms Auktionsverk samarbetar uteslutande med transportörer som är försäkrade och specialiserade på att hantera konst och antikviteter. Transportörerna står packmaterial, packning och emballering av dina föremål. Vi samarbetar bland annat med Artmove, mtab, Antikbud och Stadsbudsbolaget. Vi garanterar transport genom våra samarbetspartners inom en vecka. Kostnaden på cirka 1.000 kr/tim dras från slutlikviden.

 

Läs mer om inlämning, värdering och våra olika auktioner:

Värdering

Värdering av hela hem

Att sälja på klubbauktion

Att sälja på onlineauktion