Dåtid, nutid och framtid hos världens äldsta auktionshus

När världens äldsta auktionshus bjuder in till höstens säsong är det till en säsong då dåtid möter nutid.

Med en ambition att inspirera befintliga kunder och locka nya köpare väljer Stockholms Auktionsverk att ta ett nytt grepp om det annars traditionella sättet att visa föremål inför auktioner. Nytt blir att visningen för två av höstens stora auktioner vävs samman, då det vackra och traditionella från Klassiska möter nyskapande design och konst från Nutida. I vackert kurerade miljöer ska Stockholms Auktionsverks kunder och besökare bjudas på ett modernt sätt att se inredning och konst tillsammans.

- Vi går en spännande höst till mötes där vi som första auktionshus norra i Europa väljer att följa de internationella tendenserna att på ett nyskapande sätt visa det klassiska tillsammans med det nutida, säger Niclas Forsman VD för Stockholms Auktionsverk. Det är en utveckling helt i linje med vårt arbete som ledande auktionshus inom Fine Art. Vi vill öppna upp auktionsvärlden och visa hur man kan kombinera ett fantastiskt klassiskt kulturarv med den nutida konsten och designen, fortsätter Niclas Forsman.

Höstsäsongen bjuder också på auktioner som Fashion, Klockor, Moderna samt Bok, Kartor & Handskrifter och ett flertal specialauktioner. Varje dag, dygnet runt pågår auktioner på Stockholms Auktionsverk Online.

Fashion:
Visning: 20-27 sep
Auktion: 27 sep (online)

Klockor:
Visning: 14-21 okt
Auktion: 21 okt (online)

Moderna:
Visning: 9-14 nov
Auktion: 15-17 nov

Nutida & Klassiska:
Visning: 29 nov-5 dec
Auktion: 6 dec (Nutida) 7-9 dec (Klassiska)