Kollektion Vasa Konst - en samlares blick

Kollektion Vasa Konst – en samlares blick innehåller över 300 ­nummer svensk konst från 1800-tal till nutid. Nu säljs den på auktion.

Robert Thegerström, Riddaren på vägen...

Då ägarfamiljen till Vasa Konst i Uppsala har bestämt sig för att avveckla utställningsverksamheten har Stockholms ­Auktions­verk fått förtroendet att sälja denna unika samling.

Kollektion Vasa Konst – en samlares blick innehåller över 300 ­nummer svensk konst från 1800-tal till nutid. Samlingen har utgjort grunden för en omfattande utställningsverksamhet under mer än 20 år. Det är en samling präglad av kunskap och känsla för de utvalda objekten. Inte minst har man genom åren skapat ett nyvaknat publikintresse för tidigare bortglömda konstnärskap.

Förutom berömda namn som Helmer Osslund, Georg Pauli, Nils Dardel, Hilding Linnqvist, Evert Lundquist, Torsten Andersson, Peter Dahl och Ernst Billgren, innehåller Kollektion Vasa Konst många objekt av mer sällsynta namn, där man som betraktare i dag förvånas över hur de med sin kvalitet har kunnat förbli okända för en större publik. Hög konstnärlig kvalitet och konsthistorisk betydelse har varit en genomgående ledstjärna vid uppbyggnaden av samlingen.

Samlingens bredd är imponerande. Här finns bland mycket annat verk av svenska impressionister, symbolister, expressionister och naivister, elever till bland annat Gauguin och Matisse. Här finns också en intressant avdelningmed verk av kvinnliga konstnärer

Kollektion Vasa Konst – en samlares blick
Visning 5 – 14 september
Auktion online 12 – 14 september

För mer information, kontakta
Michael Nilzon 0733-406 718
michael.nilzon@auktionsverket.se

eller informationschef
Anna Hamilton 08-453 67 84
anna.hamilton@auktionsverket.se

» Läs mer om Vasa Konst

» Till föremålen