Klassiska bjuder på mästerverk av Zorn och föremål från Biby Fideikommiss

Anders Zorn var endast 29 år när han målade Reflexer på Dalarö 1889. Den anses allmänt som en av hans främsta naketstudier i vatten. Just hemkommen från den uppmärksammade zornutställningen i USA säljs den nu på Klassiska med ett utrop på 12-15 miljoner kr.

Anders Zorn Reflexer

Säsongens sista stora auktion bjuder också på en unik samling porträtt, möbler och konsthantverk från ett svenskt herrgårdshem, Biby Fideikommiss samt Olof Sager-Nelsons gåtfulla och symbolladdade porträtt av franske skulptören Fix-Masseau. 

 

Biby Fideikommiss

De unika samlingarna från det före detta fideikommisset Biby i Sörmland säljs på en kvällsauktion den 9 juni. Biby är ett magnifikt välbevarat svenskt herrgårdshem av ett slag som blir mer och mer ovanligt i Sverige idag. Försäljningen är ett ytterst hedersamt uppdrag för Stockholms Auktionsverk.

Egendomen har varit fideikommiss sedan 1788, då friherre Gustaf Celsing och hans bror envoyén Ulric Celsing träffade en överenskommelse att bevara egendomen och dess lösöre intakt. Efter den siste fideikommissariens ryttmästaren Fredrik von Celsings död 2008 påbörjades avvecklingen. År 2013 såldes gården och nu avyttras även lösöret.

Under årens lopp har gårdens ägare satt sin prägel från sin egen samtid, vilket skapat ett personligt och spännande hem. Genom fideikommisset har miljön fredats och bevarats och mängden av framförallt 1700-talsföremål är imponerande.

Biby Fideikommiss innehåller ett spännande utbud av klassiska antikviteter, unika kulturföremål och underbar herrgårdskuriosa. Separatkatalogen innehåller 136 föremål och kommer att bli en viktig dokumentation av Bibys inredning.

Liksom många oskiftade samlingar är föremålens kondition generellt mycket bra då dessa stått i orubbat bo genom seklernas gång. Ett av de föremål som tydligast ger uttryck för detta är det underbara rokokoskrin som är klätt med blå sidenatlas och ymnigt dekorerat med polykroma silkesbroderier (nr 1011, 40-50.000 kr). Den fantastiskt välbevarade färgskalan visar exakt hur rokokon en gång tedde sig i dåtidens ögon. Skrinet har bevarats från blekning och förfall i ett träfodral som i sin tur stått i ett mörkt förvaringsskåp, konditionen är utan tvekan museal.

Som alla gods av självakting finns en betydande samling med kungliga porträtt. Här finns unionsdrottning Margareta (nr 1021, 60-80.000 kr), Kristian Tyrann (nr 1020, 60-80.000 kr), flera av Vasaättens kungar med dess urfader Gustav Vasa iklädd romersk dräkt (nr 1038, 100-120.000 kr). Bland helfigursporträtten är drottning Kristina, efter David Becks original, ett av de mest fascinerade med tanke på hennes historia (nr 1012, 250-300.000 kr). Målningen visades under 2013 på den stora utställningen på Livrustkammaren, Bilder av Kristina.

Ett av de kulturhistoriskt mest intressanta föremålen från Biby är den bordspendyl som knappast lämnar någon oberörd (nr 1025, 200-250.000 kr). Den fantastiska skapelsen i yppersta rokoko är utförd i brännförgylld brons med ett grenverk av bemålade delar i järn och klippt plåt. Fodralet är sannolikt unikt i sitt slag då det är signerat av den inflyttade franske bronsgjutaren och ciselören Simon Pantaleon, samt märkt Stockholm.

Det Turkiska rummet på Biby har varit något av gårdens signum, i början på 1800-talet inreddes det som tidigare varit ett portvalv genom byggnaden till ett galleri som skulle husera en del av de målningar som bröderna Gustaf och Ulric Celsing samlat under sina liv. Deras arvtagare följde Ulrics sista vilja och inredde det som kallats Turkiska rummet, med divaner, på samma sätt som bröderna haft i sin stockholmsbostad vid dåvarande Norrmalmstorg. Nr 1056 är den största av divanerna (15-20.000 kr). Den turkiska byrån, tillverkad av Christian Linning 1762, är för evigt förknippad med en spännande episod i svensk historia (nr 1094, 150-200.000 kr). Den högklassiga byrån har fram till våren 2014 härbärgerat den råsidenkaftan som Gustaf Celsing d.ä fick i gåva av sultanen Ahmed III under 1700-talets början. I Verner von Heidenstams klassiska verk Karolinerna, finns en novell som handlar om Gustaf Celsings äventyr under det Stora nordiska kriget 1700-1721.

Det dyrbaraste av Bibys alla skatter är det kabinettskåp som enligt familjetraditionen förvärvades av brukspatronen Johan Lohe i England (nr 1117, 500-600.000 kr). Skåpet är tillverkat i London omkring 1600-talets slut och är ett tydligt uttryck för det stora intresse som orientaliska lackarbeten hade i Europa. I England publicerade John Stalker och George Parker 1688 boken A Treatise of Japanning and Varnishing, vilken innehöll recept och anvisningar om hur ett föremål skulle lackas. Skåpet har en ymnigt skulpterad benställning i guldbarock vilket bildar en livfull kontrast till det lackerade skåpets rektangulära form.

Möbler & Konsthantverk

Vårens avdelning möbler och konsthantverk innehåller med tanke på Biby Fideikommiss drygt 40 objekt färre än tidigare säsonger. Intresset kring Biby har genererat flera kulturhistoriskt intressanta föremål, vissa har inte varit till salu på drygt 200 år. Trenden att köpa vackra antikviteter från framförallt 1700-talet är tydlig sedan tidigare säsonger och avspeglar intresset att skapa personliga inredningar med föremål som har en historisk förankring.

Avdelningen inleds med en synnerligen ovanlig ljuskrona (nr 2001, 40-50.000 kr), med proveniens från Carl Gustaf Tessins Åkerö. Till skillnad mot de flesta liknande ljuskronor från 1700-talets början är denna utförd i skulpterat och förgyllt trä, vanligen brukar materialet vara gjuten brons. Efter Tessins död ärvdes Åkerö av Fredrik Sparre, i hans inventarium står följande: ”Stora Stenhuset, fru Grefwinnans Förmak (Ulla Tessin), 1st. Ljus Crona med 6 Pipor af förgylt träd med Bildhuggeri, 4 Rdr”. Med största sannolikt är detta auktionens ljuskrona då föremålen från Tessins tid i princip fanns bevarade fram till sekelskiftet 1900.

Bland auktionens många vackra brännförgyllda föremål tillhör ett par ljusstakar (nr 2027, 75-100.000 kr) och ett par kandelabrar (nr 2028, 125-150.000 kr) tillskrivna hovciselören Carl Ludwig Mangeot, ett ovanlig exempel på svenskt konsthantverk av högsta klass. Den franskättade Mangeot utbildades hos den välkände Fredric Ludvig Rung, vars arbeten för Gustav III är välkända. Under den sengustavianska eran tog Mangeot över Rungs roll som den främsta inom montering av porfyrföremål, tillverkning av bronser och framställning av högklassiga förgyllningar av en kvalitet som överträffar många parisarbeten.

Vårens stora upptäckt var den byrå, som efter noggranna undersökningar visade sig vara ett arbete från Georg Haupts verkstad (nr 2036, 100-125.000 kr). Slottssnickaren Georg Haupts namn är evigt förknippat med ett skimmer från Gustav III:s dagar. Den gängse bilden av Haupts möbler är de gustavianska, med utsökta intarsiaarbeten, inlagda vaxer och effektfull skuggverkan i gravyrerna. Mot bakgrund av detta är det extra spännande att nyansera bilden av Haupts verksamhet, som faktiskt sträckte sig från rokokon till sengustavianska eran. Under sin ungdom studerade Haupt i Paris och 1767 utförde han ett skrivbord i massiv mahogny till hertigen av Choiseul, var utseende är direkt sengustavianskt. Auktionens byrå är fanerad med mahogny på ett blindträ av furu, hörnstolparnas blindträ är av ek och skivan en påkostad brèche violette. Möbeln har expertiserats i samarbete med den välkände möbelkonservatorn Johan Ekström i Uppsala. Byrån har ursprungligen tillhört den svenska adelssläkten Stuart och därefter gått i arv inom familjen till nuvarande ägare. Genom denna möbel har vi fått ytterligare en bit pusslet kring Georg Haupts fantastiska möbelproduktion under 1700-talet.

En av Danmarks största möbelsnickare genom tiderna är Mathias Ortmann, kunglig konst- och kabinettsnickare, vars praktfulla rokokomöbler framförallt återfinns i de danska kungliga slotten. Mathias var son till möbelsnickaren Niels Ortmann, han fick sin utbildning vid faderns verkstad och kunde som mästare fortsätta arbeta framgångsrikt inom möbelsnickeriet. Vårens auktion innehåller en av Ortmanns riktiga praktmöbler, ett högklassigt skrivskåp, vars uttryck bär hans signum i alla detaljer (nr 2053, utrop 600-800.000 kr). Det är ytterst sällsynt att möbler med en sådan internationell karaktär dyker upp på marknaden i Sverige.

Att den svenska publiken blivit mer intresserad av brännförgyllda bronsföremål är ett faktum, de prestigefulla pjäserna utgör ett givet inslag på det dukade festbordet sedan 1800-talets början. De senaste säsongerna har flera vackra Grande Coupes sålts till internationella prisnivåer vid Stockholms Auktionsverk. I samband med vårens auktion säljs en av Pierre-Philippe Thomires populäraste modeller (nr 2087, 300-400.000 kr), signerad THOMIRE A PARIS. Den högklassiga bordsuppsatsen är utsökt i såväl utformning, kvalitet som förgyllning. Thomires verkstad räknas som den viktigaste under 1800-talets första hälft.

Nils Johan Asplind tillhör en av 1700-talets viktigaste dekorationsmålare, bördig från Västergötland, utbildad vid Konstakademien och verksam i Falun som ornamentsmålare. Asplind försörjde sig framgångsrikt på att översätta stockholmsmästarnas gustavianska och sengustavianska intarsiaarbeten till målade varianter. Nr 2102 (150-175.000 kr) är en sengustaviansk byrå med målad dekor av Asplind, med en stomme sannolikt utförd av snickarna Dehlin & Nordenlund i Dalarna. Möbeln har en utsökt pompejansk dekor, säkerligen influerad av Louis Masreliez förlagor, på samma sätt som den av Asplind målade interiören vid Landshövdingens residens i Falun. I all sin enkelhet har Asplinds möbler en trogen beundrarskara som uppskattar det högklassiga måleri som framställdes i en av landets provinsstäder.

Den praktfullaste av vårsäsongens byråar är utan tvekan Johan Neijbers återupptäckta byrå, som efter decennier i utländsk ägo nu återbördats till sitt hemland (nr 2118, 400-500.000 kr). Möbeln har en rik intarsia- och beslagsdekor som tål att jämföras med de stora gustavianska mästarna. Neijbers arbeten från gustaviansk tid är ytterst sällsynta och influerade av epokens största namn, Georg Haupt. Tack vare den påskrift som återfinns på undersidans blindträ vet vi att byrån är tillverkad, 1785-87, under lärlingen Johannes Magnussons period vid Neijbers verkstad.

Efter noggranna undersökningar och ett digert forskningsarbete i Riksarkivet och Stockholms Stadsarkiv har auktionsnummer 2133, det sengustavianska skrivskåpet, kunnat härledas till hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta och Stockholms slott (150-200.000 kr). Det högklassiga arbetet utfördes av hovschatullmakaren Johan Christian Linning 1795 på uppdrag hertiginnan, möbeln placerades i hennes bibliotek på Stockholms slott. Hedvig Elisabeth Charlotta var gift med Gustav III:s bror, hertig Karl, sedermera kung Karl XIII, hennes namn har gått till historien för de berömda dagböcker som hon skrev, där livet vid det svenska hovet ingående beskrivs, liksom världshändelser ute i Europa. Skrivbordet som var hertiginnans enskilda egendom såldes efter hennes död på en sterbhusauktion som hölls i Stockholms Auktionsverks regi vintern 1818. Köpare var den ryske ambassadören Johan Peter van Suchtelen, som bodde på Drottningsgatan 86 och med lantställe på Villa Beylon vid Ulriksdals slott. Efter hans död 1836 såldes återigen skrivbordet genom Stockholms Auktionsverk och förvärvades av kapten Carl Axel Mannerskantz på Värnanäs herrgård, därefter har möbeln gått i arv inom familjen till nuvarande ägare. Ett synnerligen unikt tillfälle att förvärva en kunglig möbel som tillhört en av landets intressantaste drottningar, hertiginnan av Södermanland.

Textilier

Vårens textilavdelning innehåller en stor samling utsökta skånska allmogetextilier från omkring 1800. Här finns vävda jynnen, åkdynor och täcken i flamsk, röllakan, krabbasnår och dukagång (nr 2180, 20-25.000 kr, nr 2205, 12-15.000 kr, nr 2206, 4-6.000 kr). Säsongens mest spännande textil är den damastduk med två servietter som tillhört grevinnan Fredrika Ulrika Ekeblad (1745-71) född på Stola, gift 1764 med fideikommisarie Henrik Johan Fock (1734-88) till Höverö, Grolanda socken och Salaholm, Trävattna socken, Västergötland. På duken och servietterna har speglarna alliansvapnet för Ekeblad och Fock under grevlig krona invävt. (nr 2177, 6-8.000 kr).

Silver och Smycken

Bland det von celsingska silvret från Biby märks tydligast de praktfulla föremålen tillverkade på 1830-40-talet. Beställningarna gjordes i Stockholm hos de välbekanta silversmederna Adolf Zethelius och Gustaf Möllenborg.

Att dricka te blev populärt i Sverige under 1700-talet och te blev en av de viktigaste importvarorna för de ostindiska kompanierna. Med detta följde tillverkning av föremål och utensilier som hörde ihop med tedrickande. Välbärgade högreståndsfamiljer beställde teserviser i silver. Teskrin tillverkades i material såsom trä, lack, porslin eller elfenben. Från familjen von Celsing på Biby kommer en utsökt teservis i fyra delar från 1800-talets första hälft (nr 1076, 15-20.000 kr) och en magnifik samovar av Adolf Zethelius, i samma stil (nr 1078, 60-80.000 kr. Från Biby kommer också en bordsplatå med spegel och en fotställning med en gigantisk rutslipad kristallskål (nr 1040, 30-40.000 kr ). Ett par drygt halvmeterhöga kandelabrar för fyra ljus har utropspriset 60-80.000 kr (nr 1044) .

På smyckeavdelningen finns fyra olika diadem att välja emellan - för den som söker ett sådant till framtida nobelfester eller kungliga bröllop til exempel! Det äldsta är tillverkat av guld i Stockholm år 1816 av Ludvig Sturm och pryds av 3 stora ametister samt små orientaliska pärlor i form av druvklasar (nr 2490, 15-18.000 kr). En platinaring med en smaragdslipad diamant på 2,01 ct ropas ut för 160-170.000 kr - den är färgmässigt klassad som River D vilket är den bästa färgen på skalan - vitare kan det inte bli (nr 2478).

Kuriosakabinettet

För den som vill veta hur en audiens hos storvesiren i det Osmanska riket kunde gå till på 1700-talets andra hälft är den akvarellerade pennteckningen tillskriven den italiensk-tyske konstnären Luigi Mayer (1755-1803) ett lysande bra studieexempel (nr 2601, 40-50.000 kr). Konstverkets motiv föreställer mötet mellan storvesiren och Storbritanniens ambassadör i Osmanska riket, Sir Robert Ainslie, den 19 mars 1788 strax utanför Konstantinopel.
Det mest spektakulära föremålet i vårens Kuriosakabinett är en ryttarstatyett i skulpterat, förgyllt och polykromt bemålat trä, tillskriven Georg Schweigger (1613-1690), föreställande kung Gustav II Adolf till häst (nr 2594, utrop 300-400.000 kr) med proveniens grosshandlare och konsul John E. Arfwedsons (1842- 1928) samling, Stockholm.
Avdelningen stoltserar också med en jord- och en himmelsglob från Anders Åkermans globografverkstad tillverkade år 1759 (nr 2571, 100-125.000 kr). Jordgloben är uppdaterad med kartor från globografen Fredrik Akrels verkstad år 1779, då nya uppgifter tillkommit efter de stora upptäcktsresorna på 1760- och 70-talen, bland annat hade Australien upptäckts.

Svensk och internationell konst

Det absoluta paradnumret på avdelningen för svenskt måleri är Anders Zorns magnifika målning, Reflexer, målad 1889 på Dalarö. Detta mästerverk är hans mest strålande skildring av naket i en skärgårdsvik, med vattnets lek och dess reflexer. Målningen handlar om sinnesförnimmelser, om det klara ljuset och den varma brisen, om klipphällarnas värme och baderskans balansakt i den skyddande viken. Målningen har haft flera prominenta ägare, bland andra ingick den i konsul Erik Brodins viktiga konstsamling på Villagatan 6 i Stockholm (nr 3065, 12-15.000.000 kr).
De sista åren hade Anders Zorn den söta gagnefsflickan Ols Maria som modell i ett flertal målningar. 1918 utförde konstnären auktionens målning Ols-Maria i Kuvådörren. Motivet i en spektakulär klärobskyr skildrar interiören i en genuin Morastuga – den lilla kammaren man skymtar i bakgrunden benämns kuvå. Modellen bär sin vackraste klädedräkt och hela målningen genomsyras av äkta vardagsskildring från det svenskaste av svenska (nr 3198, 2-2.500.000 kr).

Särlingen Olof Sager-Nelson hade banbrytande betydelse när han med inspiration främst från den franska symbolismen nådde ett starkt personligt uttryck. Med sina porträtt hör Sager-Nelson till de djärvaste nyskaparna och de målningar utförda under hans parisår, av honom kallade 'portraits morals', själsporträtt, äger en suggestiv styrka med ett starkt själsligt innehåll utan motstycke i svensk konsthistoria. Målningen av den franske skulptören Pierre Félix Masseau som Kristus har en dragning till den religiösa, gåtfulla mystiken. De grönaktiga dagrarna och modellens elfenbensvita ansikte visar ett påtagligt samband med den beundrade konstnären El Greco (nr 3124, 4-5.000.000 kr).

I Paris 1894 träffades Olof Sager-Nelson och mystikern Ivan Aguéli och de båda umgicks intensivt under det året. Två år tidigare, när Aguéli befann sig i Stockholm sommaren 1892, utförde han en serie vyer från Vasakvarteren som då var en utkant av den växande huvudstaden. Auktionens målning Stadsbild, som tillhör denna svit målningar, närmar sig syntetismen med sina markerade färgplan som förmedlar ett förtätat tillstånd. Intressant med målningen är att den ägts av konstnären Richard Bergh som var, tillsammans med bland andra prins Eugen, Aguélis främste gynnare (nr 3035, 600-800.000 kr).

Vårens auktion inkluderar även en stor samling skulpturgrupper av Döderhultarn, vilka kommer från Nils Mölstads samling i Helsingborg. Samlingen är skapad med passionerat intresse och kunskap om konstnären. Smålänningen Döderhultarn betraktas som en av våra stora folklivsskildrare, vars storhet ligger i hans djupa och tidlösa människokännedom. Alltjämt betraktas han som en av våra mest kända svenska skulptörer (nr 3085-3100).

Inför den ankommande seglarsäsongen presenterar vi flera intressanta mariner. Jacob Hägg anses vara vår främste och mest uppskattade marinmålare. Auktionens två målningar Tremastad bark och pansarfartyg, utförd 1916 (nr 3104, 300-400.000 kr) och På öppna havet, från 1918 (nr 3077, 200-250.000 kr) visar prov på hans mästerliga skicklighet i det detaljrika utförandet. Hans målningar är alltid ett minutiöst hänsynstagande till historiska och tekniska fakta.

På vårens auktion finns även en fin samling av kvinnliga konstnärer.  Julia Beck är representerad med flera verk. Franskt flodlandskap är ett utmärkt exempel på hur konstnären inspirerades av det franska landskapet och den storslagna naturen i Normandie till en serie nydanande målningar i en tydlig impressionistisk anda (nr 3032, 200-250.000 kr). Även Jenny Nyström representeras med ett flertal verk, vid sidan av hennes idylliska akvareller och illustrationer finns på auktionen målningen Det röda parasollet från 1917 (nr 3069, 350-400.000 kr). Modellen föreställer sonen Curts fästmö Dagmar Assarsson, som Jenny Nyström höll mycket av. Fanny Brate erhöll 1885 Konstakademiens prestigefyllda pris, den Kungliga medaljen. Samma år utförde hon auktionens soldränkta målning Flicka i blommande trädgård med stockrosor och vallmo, där koloriten domineras förföriskt av trädgårdens gröna toner samt byggnadens, stockrosornas och vallmons röda skiftningar (nr 3001, 40-50.000 kr).

Avdelningen för utländskt måleri har flera spännande nummer. Florentinaren Alessandro Rossi var verksam under 1600-talet och representeras med en storslagen komposition; den koloristiskt magnifika målningen Rebecca vid brunnen (nr 3292, 500-700.000 kr).

Från vårt grannland Norge, som i år firar 200-årsjubileum till minne av att den norska grundlagen antogs, presenterar vi två förstklassiga målningar av två av landets främsta konstnärer under 1800-talet. Hans Gude var en av de ledande bland norska målare i Düsseldorf under 1840- och 1850-talen. Motiven från den här perioden var ofta romantiska och sentimentala gestaltningar av landskap med fantastiska klippor, dramatiska vattenfall och majestätiska fjälltoppar. Målningen Norskt landskap från 1858 visar prov på konstnärens förfinade teknik och är hänförande i sin övertygelse (nr 3356, 350-400.000 kr). Frits Thaulow anses vara den internationellt mest kände norske konstnären från 1800-talet. Under 1870-talet var han en tid elev till Hans Gude i Karlsruhe. I sina landskapsmålningar uppvisar han stor skicklighet i återgivandet av porlande vatten helt i den franska naturalismens och impressionismens anda. Målningen Au bord de la Canche, Montreuil-sur-Mer från 1893 är en av konstnärens mästerliga skildringar av vatten i långsam rörelse (nr 3360, 500-600.000 kr).

Klassiska på Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32
Visning 28 maj-8 juni
Auktion 9-12 juni
Totalt utrop 64-80 miljoner kr

Katalog

För mer information
kontakta informationschef Anna Hamilton på tel 08-453 67 84 eller epost anna.hamilton@auktionsverket.se.
För bildbeställning kontakta marknadsavdelningen på tel 08-453 67 82 eller 08-453 67 83.