Viktig samling skulpturer av Gert Marcus

Läs mer om och se katalogen för Gert Marcus skulptursamling på Moderna i höst

Gert Marcus

Stockholms Auktionsverk har fått förtroendet att på den Moderna auktionen i höst bjuda ut ett stort antal betydande verk av Gert Marcus (1914-2008). Samlingen omfattar 93 verk och representerar hans betydelsefulla och unika konstnärskap. Samlingen ingår i konstnärens kvarlåtenskap.

Till katalog

Gert Marcus föddes 1914 i Gross Borstel, en förort till Hamburg, som son till den tyske advokaten Paul Marcus och hans svenska hustru Hilda Maria Dahl. På grund av den dystra och oroliga stämningen i Tyskland och de annalkande antisemitiska strömningarna i landet lämnade Gert Marcus Hamburg på hösten 1933 och flyttade till Sverige. I Stockholm ägnade han sin första tid åt att måla, teckna och studera svensk historia. Paul Cézanne blev hans läromästare i unga år och han lärde sig av honom bilduppbyggnad med dess mångtydiga perspektiv och förmågan att skapa volym med färger. I slutet av 1930-talet reste han till Aix-en-Provence för att besöka mästarens hemtrakter och uppleva Provences ljus och färger. Efter en kort studietid i Otte Skölds målarskola 1934 och Ateneum i Helsingfors 1936 valde Gert Marcus en autodidaktisk väg.

Från början var Gert Marcus målare, men han har framför allt blivit känd för sina kompromisslösa skulpturer i rena enkla former. Valet av material har alltid varit viktigt för honom och till sina verk använde han sig av bland annat bemålad plåt, metall, granit, glas, perpex, skiffer och cement - men hans favoritmaterial är den rena vita carrara-marmorn. Gert Marcus företog sin första resa till de toscanska marmorbrotten i Carrara i Italien 1966 och återvände därefter dit regelbundet. Från 1969 tillbringade han fyra till fem månader om året i staden Massa, nära Carrara och på denna plats såg han vilka ofantliga möjligheter som fanns för att utveckla det han kallade en relation "distans-volym". I sina stenarbeten ägnade han sig framför allt åt den verksamma kontrasten mellan svart och vitt - mellan skugga och ljus.

Genom sitt konstnärskap har Gert Marcus strikt hållit fast vid konstruktivismen och hängivit sig åt att utforska linjer samt de rikt varierande formerna som han använde sig av. Utgångspunkten är oftast stereometriska former som klotet, kuben, cylindern och konen. Han strävade även alltid efter färgens renhet, det vill säga den nyans som ligger närmast spektralfärgen.

På 1950-talet fick Gert Marcus flera monumentaluppdrag. Bland annat utförde han en stenmosaikvägg i Sankt Mikaels kapell i Mora, en väggmosaik i Polishuset i Stockholm och en korvägg i Vantörskyrka. Bland andra betydande offentliga verk av konstnären finns: Di-edersekvensen i 12 delar på Lindholmen i Göteborg, en Di-eder skulptur vid Sergels torg i Stockholm, Sfera Centripeta centrifuga i Turano Lodigiano, Italien och Tre Enheter i Fredens park i Eilat, Israel.

Samlingen omfattar 93 skulpturverk och den kommer att inleda konstavdelningens auktion på höstens Moderna den 23 oktober.

Höjdpunkter i samlingen är bland annat 163, polerad carraramarmor, höjd 4,2 meter, utställd i Sofieros slottspark, Helsingborg 2002-2003 (600-800.000 kr), Vit relief, marmorkross i vit betong (80-100.000 kr), och Svart relief, marmorkross i svart betong (80-100.000 kr), utförda 1960 i tre exemplar vardera, varav ett exemplar ingår i Moderna Museets samlingar. Vit och svart relief ingick i Liljevalchs utställning Gert Marcus imaginarius 1965.
Från cylinder till gränslinjen, en skulptur i 6 delar utförd i carraramarmor (80-100.000).
Färgböjning, i bemålad plåt, längd 224 cm, utställd på Liljevalchs utställning Gert Marcus imaginarius 1965 (40-50.000).

Moderna
Auktion 22 - 23 oktober
Visning 15 – 21 oktober

Ansvariga intendenter: Andreas Rydén, Anna Sievert och Charlotte Kreuger Cederlund

För mer information: informationschef Anna Hamilton, 08-453 67 84, anna.hamilton@auktionsverket.se