Praktfulla klassiker och tidlösa antikviteter

Stockholms Auktionsverk är stolt över att kunna presentera en av de mest betydande auktionerna på länge där målningen Le Parc av impressionisten Alfred Sisley är auktionens absoluta höjdpunkt.

Alfred Sisley, Le Parc

Avdelningen svenskt måleri bjuder på en samling högkvalitativa konstverk av sällan skådat slag. På möbelavdelningen känns historiens vingslag påtagliga och vi uppmärksammar bland annat att det är 250 år sedan den förste av ätten Bernadotte på svensk tron föddes.

Möbler & konsthantverk
Under den mörka delen av året finns hos många en längtan att skapa en varm och skön stämning i sina hem. En av höjdpunkterna är givetvis den Klassiska visningen på Stockholms Auktionsverk, där allt det vackra och stämningsfulla samlats på en plats. Historiens vingslag är alltid närvarande i det unika utbud av högklassiga antikviteter som snart ska få nya hem.

Vårens avdelning av Antika möbler och konsthantverk visade sig mycket framgångsrik hos publiken, då omsättningen passerade 10 mkr. Det är med stor glädje vi nu kan presentera en noga utvald avdelning som med god marginal tangerar vårens auktion värdemässigt.

Katalogens första nummer (nr 1001, 100-125.000 kr) är ett par taburetter ur drottning Lovisa Ulrikas privata egendom, sannolikt för Drottningholm eller Svartsjö slott. De högklassiga sittmöblerna är tillskrivna hovbildhuggaren Johan Liung och har under 1900-talet ingått i galleristen och hovintendenten Gösta Stenmans samling.

En tydlig trend de senaste åren har varit att efterfrågan på sengustavianska baljfåtöljer har ökat, särskilt har förgyllda möbler signerade Ephraim Ståhl och Erik Öhrmark rönt stort intresse. Höstens auktion innehåller ett par baljfåtöljer av Erik Öhrmark, med proveniens greve Magnus Stenbocks släktgård Herrborum i Östergötland (nr 1012, 80-100.000 kr). Fåtöljerna är osedvanligt välbevarade och har sin pärlgrå originalfärg i behåll, vilket är typiskt för möbler som varit inom samma familj under mycket lång tid.

Stockholms Auktionsverk har uppmärksammat att det i år är 250 år sedan Karl XIV Johan föddes. Karl Johan var inte bara den förste i ätten Bernadotte utan har även givit namn åt den försvenskade empirestilen. Klassiska innehåller flera intressanta möbler och konsthantverk från epoken, särskilt förknippas Karl Johan med stora inköp av högklassiga franska bronser till den kungliga taffeln. Flera vackra brännförgyllda bronsgarnityr av denna typ återfinns i utbudet, däribland ett par tazzor (nr 1028, 75-100.000 kr), en bordsplateau (nr 1029, 150-175.000 kr) och som kronan på verket en Grande Coupe (nr 1030, 250 -300.000 kr), de två sistnämnda är tillskrivna Pierre-Philippe Thomires verkstad i Paris.

Bland de klassiska gustavianska intarsiamöblerna kan särskilt tre objekt av den från Folkärna socken bördige Gustaf Foltjern nämnas. Mycket signifikativa för mästarens produktion är den byrå (nr 1008, 80-100.000 kr) och det par byråar (nr 1067, 350-400.000 kr), båda objekten med vackra intarsiadekorer. Ytterst ovanligt är det salongsbord (nr 1134, 175-200.000 kr), som bär Foltjerns signatur GFT. Bordet är en god representant för hans strävan att efterlikna den store mästaren Georg Haupts möbler.

Höstens utan tvekan mest intressanta möbel är det mannerheimska konsolbordet (nr 1099, 250-300.000 kr). Det utsökta gustavianska bordet är utfört av ornamentbildhuggaren Jean Baptiste Masreliez och är i närmast originalskick från tillverkningstiden. Den rikligt skulpterade dekoren har sin ursprungliga förgyllning vilket är närmast unikt i våra dagar. Modellen återfinns också i Sofia Magdalenas paradsängkammare på Stockholms slott och i Galleriet på Övedskloster. Anledningen till konsolbordets kondition är att det i princip sedan tillverkningen tillhört familjen Mannerheim och funnits på Villnäs slott i Finland under 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 hamnade bordet på Grensholms slott i Östergötland, sedan greve Johan Mannerheim flyttat till Sverige, hans bror var den kände marskalken av Finland, Gustaf Mannerheim. Höstens Klassiska är ett unikt tillfälle, då det är första tillfället på över 200 år som konsolbordet varit till salu.

Bland de kungliga föremålen utgör Drottning Desiderias skrivrumsmöbler en typisk representant för Karl Johanstidens möbelkonst av den högre skolan. Möblerna, ett bokskåp och en chiffonjé, är tillskrivna Carl Theodor Becker och har sannolikt ingått i drottningens möblemang på Stockholms slott (nr 1116, 60-80.000 kr). De vackra mahognyfaneren är tagna ur samma stycke och bildar en vacker fond åt möblernas arkitektoniska form som har drag av den kortvariga nygotikens formspråk. Båda delarna är märkta med D under drottningkrona (drottning Desideria) respektive C under hertigkrona (hertig Karl, sedermera kung Karl XV).

Möjligheten att skapa en kunglig stämning i var mans hem genom levande ljus är möjlig genom ett par högklassiga ljusstakar av brännförgylld brons och brevadsporfyr (nr 1190, 75-100.000 kr), vilka givits som gåva från kung Kristian VIII av Danmark till balettmästaren August Bournonville

Avdelningen avslutas med ett ovanligt praktur, tillverkat i London av den kände astronomen och urmakaren Henry Jenkins, verksam under Georg III:s tid. Det ymnigt utsmyckade fodralet kröns av Storbritanniens riksvapen, använt 1816-1837, vilket tyder på kunglig proveniens. Uret har under 1900-talet ingått i samlingarna på Sireköpinge herrgård, Skåne (nr 1200, 200-250.000 kr).  

Silver, Smycken & Klockor
Silversmeden Henning Petri, verksam i Nyköping under 1600-talets andra hälft var en av dåtidens mest kända yrkesmän. Han är känd för sina drivna och ciselerade praktfat med dekor av fåglar och frukter. Hans största kända fat finns i Loheskatten (Stockholms Stadsmuseum) och mäter ca 50x44 cm - ett i samma storlek ropas ut för 30-40.000 kr (nr 1312). Ett annat uppläggningsfat tillverkades av Gustaf Folcker för prins Oscar Fredrik, sedermera Oskar II, år 1860, året efter faderns död. Fatet är ovalt och har en räfflad kant och väger ca 2100 g (nr 1319, 25-30.000 kr). Johan Rudman i Gävle är känd för sina vackra karolinerbägare från omkring 1680-1700, bägaren nr 1297 väger ca ½ kg och ropas ut för 40-50.000 kr. Från Gävle kommer också en vacker rokokokaffekanna, tillverkad av Lars Åkerblom 1780, den är omtalad i litteraturen och har ställts ut på flera utställningar (nr 1324, 80-100.000 kr).
Bland smyckeavdelningens glitter märks en ring med en markis- eller navetteslipad diamant på ca 4,50 ct (nr 1450,160-180.000 kr).

Europeisk keramik
Denna avdelning innehåller en vas från firman Wedgwood. Det är en modell av den berömda ”Portlandvasen” som ursprungligen var i glas men som firman Wedgwood lät göra en kopia av i jasper med biskvidekor vid 1780-talet. Den första vasen besågs av en stor publik både i London och runt om Europa. På 1700-talet lät man tillverka 45 kopior varav 10 skadades. Man tog sedan upp tillverkningen igen på 1800-talet. Auktionens vas är från 1800-talets andra hälft med proveniensen Gustaf Retzius (1842-1919), anatom, etnolog och antropolog, medlem av Kungliga Vetenskapsakademien åren 1901-1919 vidare genom donation till Kungliga Vetenskapsakademien 1919 (nr 1817, 30- 40.000 kr).

Svenskt måleri
Höstens avdelning svenskt måleri bjuder på en samling högkvalitativa konstverk av sällan skådat slag i auktionssammanhang. Stockholms Auktionsverk är stolt över att kunna presentera en av de mest betydande auktionerna på länge med mästerverk av våra absolut främsta konstnärer.

Friluftsmåleriets realism nådde sin absoluta höjdpunkt under 1800-talets andra hälft då svenska konstnärer reste ned till Frankrike för att finna ett nytt sätt att måla och för att fly från Konstakademiens ålderdomliga undervisning. Carl Fredrik Hill var en av dessa konstnärer som efter att ha avbrutit sina studier vid Konstakademien for till Frankrike 1873. Han var den konstnärligt och personligt mest särpräglade av 1800-talets svenska landskapsmålare. Hans tid som en fullt utvecklad konstnär blev dock kort på grund av att han redan vid 28 års ålder drabbades av psykisk ohälsa. Förutom sjukdomstiden sträcker sig Hills verksamma bana egentligen bara över fem år, 1873-1877. De verk han målade under sina sista friska år i Frankrike tillhör det mest harmoniska och ärliga han utfört och till dem hör auktionens målningar, den naturlyriska kompositionen Blommande fruktträd III, utförd i Bois-le-Roi 1877 (nr 2066, 2-2,5 milj kr) och den i Montigny utförda målningen Höstlandskap från 1876 (nr 2188, 800-1 milj kr).

Bruno Liljefors skildrade under hela sin konstnärskarriär naturen och det vildas rike. Under sin vistelse i Frankrike på 1880-talet tog Liljefors intryck av det förhärskande friluftsmåleriet, men också av den japanska konstens asymmetri. 1880-talet var Liljefors främsta årtionde som konstnär, då han uppnådde en exceptionell perfektion i sitt måleri. I auktionens målning Tornseglare från 1886 uppvisar han en enastående friskhet i utförandet där ljus, luft och färg är rådande. Kompositionen saknar helt horisont vilket anspelar på japonismen och dess närperspektiv (nr 2098, 3-3,5 milj kr). Två andra mästerverk från detta årtionde är Sädesärlor (nr 2165, 2,5-3 milj kr) och Taltrast vid boet (nr 2108, 1-1,2 milj kr).

Mystikern Ivan Aguéli tillhör en av våra mest egensinniga, säregna och begåvade konstnärer. Till Paris kom han 1890 och träffade där Emile Bernard och lärde sig syntetismens och cloisonismens formspråk. Aguéli stod det franska avantgardet närmare än någon annan i den avlägsna svenska konstmiljön. Det framgår av den cloisonism som han tillämpade vid auktionens målning Stockholmsutsikt – Husgavlar under himmelsbåge från 1892. En båglinje separerar himlen i två halvor. Den övre är djupblå, den nedre en nyans ljusare. Vid horisonten framträder en böljande linje som innesluter en molnliknande substans (nr 2080, 2-2,5 miljoner). Bland Aguélis gatumotiv från Vasastaden finns en likartad variant, betitlad Gatubild från Stockholm, som ingår i Moderna Museets samlingar.

Eugène Jansson, den blå stadens målare, kom att bli sin generations stockholmsskildrare framför alla andra. Hans personliga tolkningar av hemstaden är som poetiska porträtt, måleriska kärleksförklaringar. Jansson var en av centralfigurerna när Konstnärsförbundet agiterade för ett modernare förhållningssätt till det som man tyckte var förlegade stilideal vid konstundervisningen. Han inspirerades av den franska expressionismen och symbolismen och anses idag ha banat väg för den svenska modernismen. Auktionen presenterar två pasteller från höjdpunkten av Janssons konstnärskap, Utsikt från Skeppsholmen från 1891, som visar staden i ett beslöjat silverdis, (nr 2136, 800-1,2 milj kr) och Sommarkväll utförd 1892. Utsikten är tagen från konstnärens fönster och vi befinner oss på Södra bergen strax efter solnedgången med en hänförande vy över Kungsholmen (nr 2071, 1-1,5 milj kr).

Ernst Josephson stod i täten för den begynnande opponentrörelsen och är den mest betydande och även den mest komplicerade bland de målare som framträdde under 1800-talets andra hälft. Josephson var en romantisk målarpoet som ständigt gav uttryck för sina stämningar, sin längtan, sin sorg. Detta skedde genom ett sällsamt lyriskt bildspråk. I slutet av 1889-90-perioden utförde Josephson auktionens målning Signe och duvan. Målningen uppvisar en motivkrets som varken är religiös eller historisk, utan kan härledas till folksagans och folkvisans värld. Signe och duvan är i sin rikt skimrande färgglöd besläktad med Gåsalisa. Solen går ned bakom ett moln och sänder ut sitt strålknippe i vitt, gult och rött, som får berget bakom dalen att glänsa i smaragdgrönt, blått och violett (nr 2152, 5-7 milj kr).

Avdelningen äldre svenskt måleri bjuder ut De fyra årstiderna av Danckwardt Pasch d.y. Målningarna, utförda 1750-51, var bortglömda i decennier och återfanns, efter andra världskrigets slut, på vinden till Värtagasverkets kontor i Stockholm. Målningarna, som ansågs vara värdelöst skräp, var kvarlämnade och togs då om hand av bergsingenjören Kurt Jeanson. Ursprungligen beställdes målningarna av greve Adam Horn af Ekeholm på Fogelviks herrgård till ett litet oktogonalt lusthus som uppförts i parken (nr 2117, 300-400.000 kr).

Utländskt måleri
Auktionens absoluta toppnummer är Alfred Sisleys målning Le Parc, utförd 1878. Alfred Sisley är en av de riktigt stora franska impressionisterna tillsammans med Monet, Renoir och Pissarro. Han ställde ut på den första impressionistutställningen 1874 i fotografen Nadars gamla ateljéer på Boulevard des Capucines. Sisley var den mest utpräglade landskapsmålaren av deltagarna och han anses som bäst i sitt tidiga måleri, det som kom till under 1860- och 1870-talen, och Le Parc är mycket typisk för denna period. Målningen har ingått i flera prominenta europeiska samlingar och kommer idag ifrån en svensk privatsamling (nr 2291, 10-12 milj kr).

Kvinnliga konstnärer
Vi har nöjet att på denna auktion presentera en särskild avdelning med verk av kvinnliga konstnärer från förra seklet. Vi har samlat dessa konstverk i en egen katalog. I över 40 år har konsthistoriker enträget lockat fram deras verk från dammiga vindar och visat att de fanns där hela tiden. Inte beundrade vid sidan om utan mitt i smeten. Många av dessa konstnärer reste i slutet av 1800-talet, som sina manliga kollegor, till konstens huvudstad Paris. De fick däremot inte studera tillsammans med männen utan sökte sig till de privata akademierna Colarossi och Julian, vilka hade speciella avdelningar för kvinnor.

Sommaren 1882 reste Julia Beck till den lilla konstnärskolonin Grez-sur-Loing söder om Paris och anammade det rådande friluftsmåleriet. Här blev hon kvar den mesta av tiden under de kommande tre åren. Hon berättade långt senare ”att detta var den viktigaste tiden för henne som konstnär, ty här kunde hon gå ut med sitt staffli i det fria och måla av landskapet”. 1888 flyttade Julia Beck definitivt till Frankrike och bosatte sig i Vaucresson, väster om Paris. Platsen hade en storslagen natur runtom och där producerade hon ett stort antal utsökta målningar. Auktionens målning L’Etang (Brume) visar på konstnärens utsökta måleri där hon anammat den franska impressionismen i ett silverskimrande lyriskt måleri (nr 2022, 800-1 milj kr).

Underbarnet Helene Schjerfbeck antogs redan som 11-åring 1873 i Finska Konstföreningens ritskola. Efter studier i Paris 1880-82 reste hon hem igen till Helsingfors. Utmärkande för Helene Schjerfbecks stillebenmåleri är stillheten. Den utgör ett rent måleri och i vissa av dem nådde hon den absoluta toppen i sitt konstnärskap, som i auktionens målning Luktärter från 1908. Det jugendinspirerade stillebenet utfördes på Sjundby herrgård, dit Schjerfbeck flyttat för att tillfriskna efter flera år av sviktande hälsa (nr 2036, 2-2,5 milj kr). I slutet av sitt liv, vid 82 års ålder, flyttade hon till Sverige och Saltsjöbaden för att komma bort från krigets fasor i Finland. Vid denna tid uppmärksammades hon för sitt moderna förenklade måleri och sina självporträtt. Auktionens självporträtt, från 1944, liknar ett kranium som är på väg att upplösas i konturerna. Kvar finns bara det mest essentiella, det absolut nakna och oförställda. Med några få streck, reducerade genom ett helt liv, ett långt konstnärsliv - Schjerfbeck är modigare och djärvare än någonsin (nr 2005, 200-250.000 kr).

Orientaliskt konsthantverk
Kulturhistoriskt mycket intressanta är ett par oljemålningar som föreställer Handelsfaktorierna i Kanton samt Ankringsplatsen vid Whampoa (nr 3001, 3002, 200-250.000 var). Tavlorna har funnits i samma familjs ägo sedan 1800-talets mitt. Genom att studera vilka flaggor som finns med på målningen från Kanton, kan man komma fram till ett ungefärligt tillverkningsår, vilket bör ha varit vid 1800-talets början. Vi ser den danska, spanska, amerikanska, svenska, brittiska och holländska flaggan hissade utanför respektive lands faktori, däremot saknas den franska flaggan. Eftersom Frankrike lämnade Kanton 1802 kan vi anta att den kinesiska konstnären avbildade motivet strax efter. År 1822 totalförstördes alla byggnader på bilden i en dramatisk brand. Målningarna är bärare av intressant historisk information som rör de ostindiska kompaniernas handel med Kina.

Klassiska på Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32
Visning: 22 november – 1 december
Auktion: 3-5 december
Totalt utrop: 73-91 miljoner kr

För mer information kontakta informationschef Anna Hamilton på tel 08-453 67 84 eller epost anna.hamilton@auktionsverket.se.

För bildbeställning kontakta marknadsavdelningen på tel 08-453 67 82 eller 08-453 67 83.