Vårens Klassiska auktion - endast det allra bästa!

Vårens stora Klassiska auktion bjuder på endast det allra bästa! Ett verk av den franske impressionisten Edgar Degas, pampiga kungaporträtt, två utsökta barnskildringar av mästaren Carl Larsson, ett fantastiskt naturmotiv från Liljefors bästa period och mycket mer som bara måste ses. Möbelavdelningen är den största någonsin med många högklassiga och högintressanta möbler. Här finns kungliga provenienser, egyptiska influenser, nyupptäckta möbler. Välkommen hit!

Möbler & konsthantverk
Ett genomgående tema för våren är L'egyptomanie, den egyptiserande stilen, som uppkom som en strömning inom empiren efter Napoleon Bonapartes erövring 1798 av det faraoniska riket. Här intar ett par ryska kandelabrar, efter Charles Perciers design, en särställning (nr 1027). Kandelabrarna är av högklassig tillverkning och för vardera sju ljus, sannolikt från S:t Petersburg. Modellen spreds från parisverkstäderna och omsattes i en inhemsk rysk tillverkning under tsar Nikolaus I:s epok, (300-350.000 kr). Bland de svenska konsthantverkarna utgör spegelfabrikören Jonas Frisk en av de mest framgångsrika vid 1800-talets början.

Från hans verkstad härrör sannolikt det exceptionella paret konsolbord med utsökt bildhuggeri av egyptiska karyatidbyster. Förlagan är hämtad från den antika Isis-tripoden som upptäcktes under utgrävningarna av Pompeiji på 1760-talet, utrop (nr 1043, 250-300.000 kr). Vidare finns ett par vackra baljfåtöljer med egyptiska drag, tillverkade av Erik Öhrmark, stolmakaren som låg bakom sittmöblerna på Gustav III:s paviljong på Haga, (nr 1102, 80-100.000 kr).

Även dussinet stolar, tillskrivna den legendariske Ephraim Ståhl, bär drag av denna stilyttring genom sina sfinxhuvuden. Uppsättningen är spektakulär i sin utformning och ligger i övergångsfasen mellan den sengustavianska eran och den begynnande svenska empiren, (nr 1138, 175-200.000 kr).

Avdelningen innehåller flera vackra och högklassiga brännförgyllda bronser, såsom en Grande Coupe, tillskriven Pierre-Philipe Thomires verkstad (nr 1060, 200-250.000 kr). Efter förra säsongens framgångsrika försäljning av ett par Rabiat-kandelabrar, kan vi i vår erbjuda ett par franska parisarbeten i empire, tillskrivna Claude Galles verkstad. Formatet är imponerade, med segergudinnan Viktoria i centrum, efter Charles Perciers design, (nr 1093, 175-200.000 kr).

Ett av auktionens verkliga huvudnummer är drottning Lovisa Ulrikas Bonheur du Jour, en utsökt liten sekretär i rokoko, tillskriven slottssnickaren på Drottningholm, Israel Millman. Möbeln bär både Lovisa Ulrikas ägarstämpel och Kronan Drottningholm, påförd i samband med att Gustav III löste in moderns privata lösöre till staten 1777. Millman var en av de få svenska möbelsnickarna som varit i London och tagit intryck av Thomas Chippendales innovativa möbeltillverkning.

Sekretären har en lövsågad gallerkant i à la grecque, utförd i krysslimmat trä, en teknik som utvecklades av Chippendale för att kunna göra intrikata mönster med bra hållfasthet i trä. Möbeln har förutom sitt kungliga ursprung en närmast komplett proveniens, från att den såldes 1841 genom den välrenommerade fru Johanna Fredrika Walls antikvitetshandel, belägen på Drottninggatan i Stockholm (nr 1082, 400-500.000 kr).

Jämte den store slottssnickaren Georg Haupt, tillhör hovschatullmakaren Gottlieb Iwersson toppskiktet bland de svenska ebenisterna. På denna Klassiska är vi mycket stolta över att presentera den nyupptäckta von Lindemanska byrån, tillverkad 1779 av den nyblivne mästaren Gottlieb Iwersson. Synnerligen ovanligt är att vi känner namnet på beställaren av möbeln, postdirektören Philip Casper von Lindeman, vilken enligt exporthandlingar avseende Stralsund år 1779 erlagt riksdaler 41:32 för en ”fruntimmersbyrå av nyaste fason”. Byrån tillhör utan tvekan ett av de bäst välbevarade exemplen på högklassiga gustavianska möbler i privat ägo, jämte kungliga och offentliga samlingar (nr 1170, 800-1.000.000 kr).

Den mest näpna av säsongens intarsiamöbler är utan tvekan Niclas Korps byrå, som endast mäter 59 x 45 cm. Modellen återgår direkt på Georg Haupts förebilder, motivet med den centralt placerade urnan blev populärt och tillverkades av såväl Gustaf Foltjern som Anders Lundelius och finns representerade i Kungl. Husgerådskammaren. Byrån har gått i arv på kvinnosidan inom samma familj sedan 1800-talets andra hälft, då den sannolikt förvärvades av justitieborgmästaren i Stockholm, Johan Fredrik Eklund (nr 1200, 200-250.000 kr).

Bland det äldre konsthantverket återfinns ett par bergkristallappliquer, från Louis XIV-epoken, med proveniens ingenjör Ivar Kreugers samlingar (nr 1055, 80-100.000 kr). Den dyrbara bergkristallen med inslag av rökfärgad kvarts är förknippad med de förnämsta miljöerna under 1600-talet, flera exempel på ljuskronor återfinns i samlingarna på Drottningholm och Skokloster. Auktionen innehåller också en underbar liten bergkristallkrona, förvärvad i Frankrike under 1930-talet av familjen von Rosen (nr 1216, 200-250.000 kr). Kronan är en av två som inköptes vid samma tillfälle, den andra såldes via Stockholms Auktionsverk hösten 2011 för 380.000 kr.

Avslutningsvis kan tre bordsur från 1500- och 1600-talen nämnas, två av uren är i renässans och sannolikt tillverkade i Augsburg respektive Innsbruck. Fodralen har en arkitektonisk uppbyggnad och översållade med utsökta dekorer (nr 1217, utrop 100-125.000 kr och 1219, 125-150.000 kr). Från 1600-talet härrör det svenska bordsur, signerat av gevärssmeden och urmakaren Per Larsson i Västra Årena, blott 14,5 cm högt tillhör uret ett av två eller möjligen tre kända i sin storlek. Per Larsson förlänades 1650 två gårdar i Kalmar län av drottning Kristina, som ett tecken på hans hantverksskicklighet (nr 1218, 60-80.000 kr).


Textilier

Vårens textilavdelning innehåller två mycket intressanta tapeter, båda vävda i Bryssel-verkstäder under 1600-talets mitt/andra hälft. Den första har motiv från historien om Alexander den Store och föreställer Alexanders triumftåg in i Babylon (nr 1234, 125-150.000 kr). Förlagan var Charles Le Bruns (1619-90) berömda cykel av målningar föreställande Alexander den Stores fälttåg.

Motivet Alexander den Store var mycket populärt och vävdes både i den södra katolska delen av Nederländerna, liksom i den protestantiska delen i norr. När Charles Le Brun tar sig an detta välkända och mycket omtyckt tema, dels för Paris Salongen, dels för Les Gobelin (där han verkade som direktör från 1660), kommer hans kartonger inte bara att stå som förlaga i Paris, utan åtskilliga gånger på många olika verkstäder i Flandern under 1600-talets andra hälft.

En känd svit av Alexanders persiska fälttåg finns på Skokloster, vävda och signerade av Frans van den Hecke (1660-95), Bryssel, efter Charles Le Bruns kartonger. Tapeten föreställande Alexanders triumftåg in i Babylon mäter hela 418 x 773 cm, att jämföra med auktionens tapet, dock finns starka likheter dem emellan. På auktionens tapet är huvudmotivet med Alexander i sin gyllene vagn dragen av elefanter.

Den andra tapeten har en allegorisk scen föreställande Fortunas gåvor efter förlaga av Peter Paul Rubens (1547-1640) (nr 1237, 100-125.000 kr).

Fortuna, lyckans gudinna, står på ett klot med en bindel för ögonen, skänker sina gåvor till rikt klädda människor som ivrigt sträcker sig mot dem. Mynt, en krona, en spira, en stor lagerkrans och annat åtråvärt faller från ovan. Det nyckfulla ödet, framgången eller förlusten, styrs av Fortuna. Tapeten betonar starkt hur människorna söker gripa alla hennes skänker, äran, makten och rikedomen.

Peter Paul Rubens kom att förnya sättet att komponera ett tapetmotiv. De tidigare kompositionerna hade en låg horisontlinje, vilket gav utrymme för motivet. Det frångår Rubens helt, han låter i stället figurerna våldsamt och kraftfullt vrida sig mot mitten eller mot tapetens ram. Något som auktionens tapetdel vittnar om. Rubens skapade barocktapetens uttryck och hans lärjungar Jacob Jordaens och Joost van Egmont kom att följa i hans spår.


Silver & smycken

Pehr Zethelius ovanliga och intressanta ljusstaksmodell från 1790-talet i form av en obelisk finns representerad med tre olika par varav ett par av silversmeden Weise i Stockholm och de övriga två paren av Zethelius. Pehr Falck framför i sin licenciatavhandling om Pehr Zethelius att modellen kommer från Neapel och togs till Sverige av någon deltagare i Gustav III:s italienska resa (nr 1374, 1375 och 1376, 40-50.000 kr samt 50-60.000 kr).

En mycket charmig uppsättning med 18 dessertknivar och 18 dessertgafflar av Isak Trybom, Stockholm 1761 ropas ut för 20-25.000 kr (nr 1384).

Supskedar var tidigare ett stort samlarobjekt och denna auktion har en samling om 14 stycken från 1600- och 1700-talen. Här finns några sällan förekommande städer bl.a. Lübeck och Visby representerade (nr 1394-1407).

Bland äldre och nyare smycken som bjuds ut finns allt från briljantcollier 1940-50-tal, solitärringar med större briljanter, ett armband med 29 briljanter på vardera ca 0,70 ct.


Svenskt och utländskt måleri & skulptur

Ett av auktionens paradnummer är Bruno Liljefors målning Jeppe. Konstnären hade ett alldeles speciellt förhållande till katten och det var Jeppe som skulle bli hans trogne vän och ständige följeslagare. I målningen visas tydligt Liljefors medvetenhet om och intryck av friluftsmåleriet och japonismen som han lärt sig i Frankrike. Målningen utfördes 1884 under den period som vi idag räknar som Liljefors främsta och mest åtråvärda (nr 1804, 4-5.000.000 kr).

Auktionen presenterar flera målningar där barnet står i centrum. Den främste av våra barnskildrare är Carl Larsson som i målningen I mammas säng skildrar två av sina barn. Det är lille Esbjörn som har krupit ner i mammas säng och som lyssnar andaktsfullt när storasyster Kersti läser högt för honom. Det är målningar som dessa som gör att vi så lätt tar Carl Larssons barn till våra hjärtan (nr 1728, 2,5-3.000.000 kr). Sensommaridyllen Klappbrygga vid Sundbornsån är målad i augusti 1917 och visar prov på konstnärens sena stil, där färgen är en komplettering åt de säkert tecknade linjerna. De tre flickorna på bilden, som kisar mot Carl Larsson och den starka solen, är inte några av konstnärens egna barn utan andra barn från sundbornstrakten. Det är i det äkta uttrycket och det poetiska skildringarna från sin hemtrakt som Carl Larsson har lyckats förmedla och personifiera den svenska idyllen (nr 1867, 5-6.000.000 kr).

Även August Strindberg har skildrat barnet i den lilla skulpturen Den gråtande gossen, modellerad 1891 när familjen bodde i Djursholm. Strindberg använde sonen Hans som modell och detta exemplar är gjutet efter konstnärens eget exemplar i gips, som dottern Greta fick av fadern efter hans bortgång (nr 1799, 200-250.000 kr).

Den alltför tidigt bortgångne Ivar Arosenius var blödarsjuk och dottern som inte led av denna sjukdom symboliserade för honom livet och ett överlevandes under. I målningen Lillan på ängen från 1908 skildras den oskuldsfulla flickan i ett landskap hållandes en bukett av ängsblommor i handen. Arosenius tillhör en av de viktigaste konstnärerna av sin generation (nr 1715, 125-150.000 kr).

Under sin tid i Paris i början av förra seklet umgicks Arosenius mycket med konstnärsvännen Axel Törneman. Värmlänningen Törneman hade tillbringat en längre tid i München innan han reste till Paris. De båda vännerna utforskade i den franska huvudstaden det bohemiska konstnärslevernet och det nattliga kafélivet. I auktionens målning Självporträtt med cigarett har den 24-årige konstnären elegant intagit sin pose. Törneman anses vara den viktigaste och mest banbrytande målaren i Sverige under förra sekelskiftet – hans konstnärsbana gick via det tyska, radikala avantgardet till Paris modernistiska strömningar (nr 1839, 250-300.000 kr).

Den mångsidige mystikern Ivan Aguéli tillhör en av våra mest säregna och begåvade konstnärer. Han representeras på auktionen med två målningar. Aguéli tillbringade större delen av sitt liv utomlands – Europa och Nordafrika lockade honom. I Paris blev Emile Bernard och syntetismen en viktig inspirationskälla. 1894 reste han första gången till Egypten och blev fascinerad av den nordafrikanska kulturen och den österländska filosofin. Aguéli målade endast under två perioder av sitt liv, 1889-95 och 1911-17. Auktionens ena målning Palmlund målades under hans första period. Motivet är från Asyut vid Nilens strand, söder om Kairo (nr 1787, 1-1.500.000 kr). Utöver landskap målade Aguéli även porträttbilder. Auktionens andra målning är sannolikt utförd under konstnärens andra period – ett flickhuvud som ingått i Thorsten Laurins betydande samling (nr 1846, 150-200.000 kr).

I vårens auktion ingår även en stor samling av äldre kungliga porträtt, flera av dessa kommer från samlingarna på Häringe slott. En samling målningar inköpta av slottets tidigare ägare Marguerite och Axel Wenner-Gren. Bland dessa magnifika porträtt kan nämnas Sofia Magdalena och Gustav III, tillskrivna Ulrica Fredrika Pasch (nr 1762 och nr 1763, 100-125.000 kr vardera) samt David Klöcker Ehrenstrahls ståtliga porträtt av drottning Hedvig Eleonoras bror Hertig Kristian Albrekt av Holstein-Gottorp (nr 1768, 80-100.000 kr). Bland övriga kungliga porträtt på auktionen bör nämnas den monumentala framställningen av kung Fredrik I, tillskriven George Desmarées, vilket är ett lysande exempel på senbarockens överdådiga porträttkonst (nr 1847, 150-175.000 kr) samt porträttet av Gustav III utförd av Per Krafft d.ä., där kungen framställs i den svart/röda svenska hovdräkten (nr 1773, 400-500.000 kr).

Den utländska avdelningen har flera spännande nummer. Paul Lesires målning daterad 1644 är en storslagen komposition föreställande Den engelska drottningen Henrietta Marias avresa från Schevingen år 1643 (nr 1947, 400-600.000 kr).

Den holländske konstnären Barend Cornelis Koekkoek är framför allt känd för sina fantastiska, romantiska landskap. Han startade en egen konstakademi i Kleve, nära den holländska gränsen, som kom att skola en generation konstnärer i denna genre. Koekkoeks mest betydelsefulla period anses vara 1840-50-talen. Vinterlandskap med byggnad (nr 2045, 1-1.5 milj kr) är målad 1856.

På auktionen finns två franska konstnärer som båda banade vägen för den nya konsten i slutet av 1800-talet. Auguste Rodins skulptur Le vieil arbre (nr 2018, 200-250.000 kr) uppvisar en frihet i kompositionen som stod i stark kontrast till de rådande idealen vid dåtidens konstakademier.

Även Edgar Degas utmanade gällande ideal inom konsten och deltog i impressionisternas första utställning i Paris 1874. Sina motiv hämtade han från baletten och från hästkapplöpningsbanorna. Från 1870 och framåt övergick han alltmer att måla i pastell precis som vårt verk Cavalier et Amazone (nr 2068, 1,2-1,5 milj kr) vilket är utfört omkring 1881-85.


Orientaliskt konsthantverk & keramik

Uppgifter om proveniens har blivit en viktig del i katalogiseringen av ett objekt. Information om bakgrunden är intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv men också inte minst för att reducera risken för förfalskningar. Den orientaliska avdelningen erbjuder denna vår ett stort antal föremål som kommer från tidiga 1900-talssamlingar. En bedårande förgylld bronsfigurin i form av en noshörning från Tang-dynastin, härstammar från Carl Kempes samling (nr 3013, 350-450.000 kr).

En stor del av Ivar Hörhammers fantastiska samling införskaffades på 1930-talet i London, vilket han själv mycket noggrant har noterat i en räkenskapsbok. Ett av dessa föremål är den magnifika fiskbassängen från Kangxi perioden med dekor av fiskar och skaldjur i underglasyrblått och rött (nr 3093, 100-150.000 kr). Avdelningens äldsta föremål är en bronstripod från Shang-dynastin (1600-1028 f. Kr.). Offerkärlet inköptes enligt det medföljande originalkvittot från 1936, av Sture Bergquist från den kända samlaren Orvar Karlbeck (nr 3062, 200-250.000 kr).

Porslinsföremålen i famille rose mot gul grund från Guangxu och Tongzhi perioden är införskaffad av en svensk affärsman i samband med en affärsuppgörelse med de kinesiska myndigheterna i Kina 1956 (nr 3329-3346). Den vackra underglasyrblå vasen med dekor av fruktträdskvistar, har Yongzhengs märke och är även tillverkad under perioden (nr 3207, 300-400.000 kr). Även detta föremål är inköpt i Kina av en svensk privatperson under perioden 1915-20.

 

Klassiska på Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32
Visning: 24 maj – 2 juni
Auktion: 4-6 juni
Totalt utrop: 63-79 miljoner kr

För mer information kontakta informationschef Anna Hamilton på tel 08-453 67 84
eller epost anna.hamilton@auktionsverket.se.
För bildbeställning kontakta marknadsavdelningen på tel 08-453 67 82 eller 08-453 67 83.