Internationella storheter och svenska mästerverk

Höstens Moderna toppas av Wassily Kandinsky, Nils Dardel, Henri Manguin, Frank Lloyd Wright och Carlo Bugatti. Museikvalitet rakt igenom!

Dardel Transsibiriska expressen

Möbler

Denna auktionshöst har vi fått in unika möbler av två internationellt erkända designnamn, nämligen Carlo Bugatti och Frank Lloyd Wright.

Carlo Bugatti (1856-1940) har formgivet auktionens praktskåp. Bugatti startade sin karriär 1880 i Milano. Han flyttade sedan till Paris där han ställde ut på salongerna och vann bl.a en silvermedalj på Parisutställningen 1900.  Det stora genombrottet kom på den stora konsthantverks- utställningen i Turin 1902. Auktionens möbel är tillverkad just runt 1900 och är hantverksmässigt ett mästerverk med delikata materialval som tenn, elfenben, pärlemo och ädelträ. Dörrarna har infällda målningar av Riccardo Pellegrini (nr 68, 200-225.000 kr).

Frank Lloyd Wright (1867-1959) anses som en av 1900-talets viktigaste arkitekter och formgivare. Han började sin bana hos den kände arkitekten Louis Sullivan i Chicago vid 1800-talets slut och fick därifrån med sig både kunskap och inspiration. Wright vågade skapa ett eget formspråk byggt på ornamentik och geometriska, dekorativa detaljer och han använde sig av nya material och tekniker. Wrights senare år präglades av många privata villaprojekt, projekt där helhetstänket och samspelet med den omgivande naturen alltid var viktiga beståndsdelar. Wright var tidig med att skapa en öppen planlösning, kanske den förste av 1900-talets formgivare att helt låta möblerna skapa rummet och verka som rumsavdelare.

Auktionens matsalsgrupp är helt unik, ritad 1955 för familjen Rayward-Shepperd, som flyttat till USA från Australien och byggt sitt drömhus i Connecticut. Huset "Tirranna", dess möbler och inredning visar på Wrights förmåga att uppdaterad med sin samtid ändå skapa en egen form. Här finner vi också prov på kulturell pluralism i den låga sitthöjden, hämtad från Japans teceremonier. Materialet är detsamma som i huset, filippinsk mahogny blandat med den då moderna plywooden. Gruppen är uppdelad i fyra auktionsposter (nr 152, bord och åtta stolar 200-300.000 kr, nr 153 karmstolar 1 par, 80-100.000 kr, nr 154 och 155 soffbord, vardera 40-50.000 kr).

Bland de svenska formgivarna vill vi även denna säsong lyfta fram Axel Einar Hjorth och två av hans mest exklusiva bord, nr 110 "Caesar" (80-100.000 kr) och nr 112 "Louis" (40-50.000 kr). Båda tillverkade 1928 och modellerna visades på utställningen i Barcelona året efter. När Hjorth formgav dessa möbler gick han i sitt formspråk emot den rådande modernismen och arbetade i en exklusiv stil inspirerad av fransk Art Déco. Möblerna tillhör en av svensk tids guldålder, den som ofta benämns Swedish Grace. Borden representerar en utpräglad lyxmöbelserie med exklusiva materialval och ett hantverksmässigt utförande av högsta klass.

Mattor

När det gäller efterfrågan på mattor idag, spelar det inte så stor roll vem som formgivit mattan. Det är kvaliteten, formspråket och färgerna som avgör priset. Reliefflossamattan, formgiven av Margareta Lundahl för Uppsala Läns Hemslöjd på 1950-talet med geometrisk dekor i rött, grönt och vitt samt storlek på närmare 3 x 2 meter vilket gör att utropet har satts till 80-100.000 kr (nr 169). I den blå färgskalan går auktionens största matta "Falurutan blå" av Barbro Nilsson för Märta Måås-Fjetterström (nr 171, 70-80.000 kr). Mycket ovanlig är gobelängen "Vinternatt" av Gustaf Fjaestad. Motivet är ett vackert vinterlandskap och gobelängen är vävd år 1907, sannolikt av Gustafs två systrar Amelie och Anna, som startade en egen vävstuga 1905. En gobeläng med samma motiv visades på Stockholmsutställningen 1909.

Silver och Smycken

En riktig praktpjäs på silveravdelningen är nr 242, en av Georg Jensens mest magnifika skålar. Den är från 1925, väger 1,8 kg och dekorerad med Georg Jensens klassiska attribut, druvklasar och grenverk (70-80.000 kr). Från samma firma kommer Johan Rohdes åtta st vackra kuverttallrikar med hamrad yta och en total vikt på 5,5 kg (nr 246, 50-60.000 kr).
På smyckeavdelningen finns tre ovanliga ringar med färgstenar av Wiwen Nilsson, ett flertal smycken från Torun Bülow-Hübes verkstad, både i guld och silver. Till vinterbröllopet finns inte mindre än fyra brudkronor att välja på!
Till sist något alldeles speciellt - en guldbrosch med färgstenar och briljanter av Birger Haglund 1957 (nr 263). Den är inspirerad av Harry Martinssons epos Aniara och har ett utropspris på 8-10.000 kr.

Glas

Här vill vi särskilt nämna det finska konstglaset bl.a. med Timo Sarpanevas enkla men geniala skulptur "Kayak", formgiven 1954. Denna skulptur kom i all sin enkelhet att lyfta upp Finland på den internationella glasscenen. Samma år som den formgavs visades den upp på Triennalen i Milano och vann Grand Prix. Den producerades sedan bara i en liten skala fram till 1959 (nr 368, 60-80.000 kr).

Keramik

Eva Hilds delikata skulptur "Avbrott" är från 2002. Den inköptes samma år på utställningen "Keramiska formler" hos Galleri Inger Molin. Detta är ett av Hilds tidiga verk, den första soloutställningen hade hon år 2000 på samma galleri. Idag är hon en av Sveriges mest internationellt erkända keramiker (nr 457, 60-80.000 kr).

Här finns också en trevlig samling Picassokeramik. Priserna på denna keramik har kraftigt stigit de senaste åren. Fatet "Polychrome bird" formgavs redan 1947( nr 472, 40-50.000 kr).

Bordslampan av Paul Philippe för firman Goldscheider är ett typiskt exempel på Art Déco, den är formgiven 1925 med polykrom dekor av en stående kvinna och påfågelfjädrar (nr 477, 40- 50.000 kr).

Hans Hedbergs keramikfrukter är ständigt populära. Hans röda körsbär som med sin stjälk i brons blir hela 97 cm hög är ett gott exempel (nr 461, 200-225.000)!

Svenskt måleri & skulptur

Vi inleder höstens auktionssäsong genom att presentera ett sällsynt omfattande utbud av våra främsta svenska modernister.

Auktionens höjdpunkt är Nils Dardels konsthistoriskt viktiga målning Transsibiriska expressen från 1918. Nils Dardel komprimerar här de erfarenheter av liv och konst som var hans vid en ålder av trettio år. Dardel, som tillsammans med vännen Rolf de Maré mitt under brinnande världskrig begav sig iväg på en strapatsrik resa runt jorden, hade i Japan förälskat sig i den svenske ministern Gustaf Wallenbergs dotter Nita. De förlovade sig i hemlighet och tillsammans med Nita och hennes mor reste Dardel med den transsibiriska järnvägen från Vladivostok till S:t Petersburg under pågående revolution. Under den dramatiska färden skissade Dardel flitigt och de samlade intrycken skildrades därefter i auktionens futuristiskt laddade komposition. Målningen, som är synnerligen väldokumenterad och omskriven, är en milstolpe i Dardels oeuvre och har ingått i den store konstsamlaren Conrad Pineus samling (nr 1208, 4-5.000.000 kr).

Under sommaren efter Dardels hemkomst ser vi hur de japanska influenserna allt tydligare tar sitt uttryck i Dardels bildvärld, likaså fortsätter det dramatiska och inte helt okomplicerade förhållandet till fröken Wallenberg att prägla kompositionerna. Dardel, denne motsatsernas man, lyckas med sin mångtydighet i akvarellen Konversation kombinera den gåtfulla symboliken med laddad excentricitet och genialitet (nr 1337, 400-500.000 kr).

En annan konstnär som även han lät kärleken ta sig uttryck i konstnärskapet var Erik Olson, som, under bröllopsresan på Mallorca med hustrun Solvig 1929, upplever en nytändning i sitt måleri. Han lämnar det kubistiska formspråket, blir allt friare och låter de rytmiska, levande formerna förevigas i kompositioner som Mallorca I, (nr 1278, 1.5-2.000.000 kr).

Einar Jolin lyckades genom sina rytmiska linjer förmedla modernismens livsnerv. Auktionen bjuder på flera intressanta målningar, däribland White Star från 1918 som visar en kabaréscen, tillkommen under Jolins flärdfulla år i Köpenhamn (nr 1190, 800-1.000.000 kr).

Stockholm var ju en ständig källa till inspiration för Jolin under hela hans konstnärskap, i staden vandrade han runt, betraktade, memorerade och noterade för att sedan med sina penslar sammansmälta sina intryck på dukarna, däribland den tidiga skildringen Vid kajen - Skeppsholmen (nr 1239, 700-800.000 kr). Här finns också stockholmspanoramat Utsikt från Fjällgatan där Stockholms inlopp, båtarna, de karaktäristiska lyftkranarna i förgrunden och Kastellholmens lysande tegelröda byggnad förmedlar en spännande dynamik och harmoni (nr 1175, 400-500.000 kr).

Isaac Grünewald är vår kanske mest utpräglade modernistiska stockholmsskildrare, genom honom tog den nya stadens pulserande framväxt sina uttryck, här förevigade i två målningar tillkomna under 10-talets senare år, Katarinahissen, och Utsikt från Söder mot Stadshuset, (nr 1171 och 1127, 800-1.000.000 samt 600-800.000 kr).

Gösta Adrian-Nilsson valde inledningsvis att studera i Berlin till skillnad från de flesta andra svenska modernisterna, i ett slag kom han här i kontakt med den nya tidens måleriska strömningar och tog sina intryck från såväl expressionismen som kubismen och futurismen. Dessa olika ismer sammansmälte till GANs eget särpräglade uttryck, som i den schematiskt uppbyggda Kavallerist (nr 1136, 400-500.000 kr). I början av 20-talet valde GAN att liksom många andra bege sig till Paris, han blev god vän med mästaren Léger och vi ser nu hur han måleriskt inriktar sig alltmer på ett geometriserande formspråk där målningarna byggs upp genom olika former som cirklar, rektanglar och kvadrater, som i den otvetydigt betydelsefulla Färghandeln (nr 1202, 1.2-1.500.000 kr).

Hos Léger återfanns också Otto G. Carlsund, som tillhörde den konstnärselit som under sin livstid inte blev fullt uppskattad för sin konst. Han vågade bryta med tidens vardagliga modestilar och formdekadens vilket tydligt visas i Fuga i blått, från 1935 (nr 1184, 800-1.000.000 kr).

Eric Hallström, en av våra främsta naivister, begav sig 1922 iväg på en studieresa till kontinenten, närmare bestämt till Italien där han besökte muséer och kyrkor och studerade äldre tiders konst. Efter hemkomsten skildrades de olika intrycken i suggestiva kompositioner, däribland Torget i Pistoja, (nr 1252, 600-800.000 kr).

Collagekonsten betraktas idag som en viktig del i den moderna konsten, en raritet är Sture Lundbergs Komposition från 1926 som visar konstnärens internationella närvaro och medvetenhet (nr 1153, 150-175.000 kr). Lotte Laserstein är även hon en sällsynt, men nog så intressant, karaktär på auktionsmarknaden. Begränsad av andra världskriget hamnade hon utanför de internationella och etablerade konstnärskretsarna, dessförinnan stod hon på tröskeln till att bli en av de riktigt stora konstnärerna i Berlin. Målningen Paar auf der Heide över vilken det vilar en poetisk melankoli, är tillkommen under höjdpunkten av Lasersteins karriär och visar hennes enastående tekniska skicklighet (nr 1301, 150-175.000 kr).

Auktionen består även av flera betydelsefulla samlingar där särskilda konstnärskap har lyfts fram och poängterats. Här finns en viktig samling skulpturer av Gert Marcus vilka presenteras med en särskild katalog och visas tillsammans i vår foajé. Samlingen som ingår i konstnärens kvarlåtenskap omfattar 93 verk och representerar hans betydelsefulla och unika konstnärskap. Auktionen presenterar även fina samlingar av Olle Skagerfors, Arne Jones och Eric Grate.

Utländskt måleri & skulptur

Den utländska avdelningen kröns av Wassily Kandinskys Begräbnis - ett litet mästerverk utfört av en av vår tids största och mest banbrytande konstnärer och en sensationell händelse i svenska auktionssammanhang. Målningen är tillkommen 1907 under konstnärens vistelse i Sèvres utanför Paris och visar ett symbolistiskt motiv som återger minnen från konstnärens hemland, det Ryssland han tillfälligtvis hade lämnat. Dagen före julafton 1915 kom Kandinsky till Stockholm för att stanna i dryga tre månader. Hans separatutställning på Gummesons Konsthandel på Strandvägen öppnade den 1 februari och här visades Begräbnis för första gången för den svenska publiken. Sedan dess har målningen befunnits i Sverige (nr 1387, 4-5.000.000 kr).

Av Kandinsky finns också ett nyupptäckt verk, en teckning tillkommen under konstnärens vistelse i Stockholm, Dessin pour gravure No. V Début 1916, (nr 1355, 200-250.000 kr) samt en sällsynt samling färglitografier (nr 1448-1452).

Den utländska avdelningen bjuder också ut ett verk av en av de främsta förgrundsgestalterna inom den franska fauvismen i början av 1900-talet, Henri Manguin. Han arbetade sida vid sida med Matisse och Marquet och tillsammans kom dessa tre M att bli det stora samtalsämnet i de parisiska konstnärskretsarna för deras frigörande och modernistiska måleri. Hustrun Jeanne var en ständig inspirationskälla och återkommer ofta som modell, i La Toilette från 1904-05 skildrad med tydlig sensualism (nr 1373, 1.5-2.000.000 kr).

Serge Poliakoff är en av de främsta företrädarna för utvecklingen av det abstrakta måleriet, Hans verk präglas av en ytmässighet där vi finner geometrisk-linjära formförhållanden som koncentreras till olika motsättningar mellan färgmassor, såsom den meditativa Composition abstraite, (nr 1405, 1.5-1.800.000 kr).

Moderna på Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32

Visning: 15-21 oktober
Auktion: 22-23 oktober
Totalt utrop: 48-60 miljoner kr

Katalog

För mer information kontakta informationschef Anna Hamilton på tel 08-453 67 84 eller anna.hamilton@auktionsverket.se. För bildbeställning kontakta marknadsavdelningen på tel 08-453 67 82 eller 08-453 67 83.