Största dryckesauktionen sedan starten 2004

Dryckes v11

Under tisdagen gick Systembolagets Stora Dryckesauktion av stapeln. Totalt gick 623 objekt under klubban till ett sammanlagt värde av 5,9 miljoner kronor. Bland annat såldes en flaska Heidsieck Monopol Champagne från 1907 för 24 000 kr.

Många vinintresserade trotsade det strålande solskenet och samlades i Stockholms Auktionsverks lokaler för att bjuda på klassiska och legendariska årgångar från framförallt Champagne, Bordeaux och Bourgogne.

- Detta är den största dryckesauktion vad gäller både antal poster och värde vi hållit sedan starten 2004. Den totala klubbade summan blev 5,9 miljoner kr. Dryckesauktionen är nu väl cementerad i Sverige, det ser vi bl a genom att både inlämnare och köpare är fördelade över hela landet, säger Sören Nylund, värderingsansvarig på Systembolaget.
Auktionen var den 22:a sedan starten 2004. Det finns ett fortsatt stort intresse för dryckes­auktioner i Sverige. Priserna är stabila och fullt jämförbara med den internationella marknaden.

Fakta
Totalt utrop: 6 500 000 kr
Totalt sålt: 5 900 000 kr
88% av posterna såldes

Anmärkningsvärda utrop
Heidsieck Monopol Goüt Americain 1907 1 fl 24 000 kr (nr 4001, utrop 10-12 000 kr)
Château d'Yquem 1899 1 fl 30 000 kr (nr 4072, utrop 30-40.000 kr)
Le Montrachet Marquis de Laguiche 1985 3 fl 8 000 kr (nr 4118, utrop 3.6-4.200 kr)
Château Margaux 1921 1 fl 20.000 kr (nr 4327, utrop 4-5 000 kr)
Château Pétrus 1964 1 mag 30.000 kr (nr 4454, utrop 6-7 000 kr)

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sören Nylund, värderingsansvarig, Systembolaget: 070-548 00 25, soren.nylund@systembolaget.se
Anna Hamilton, informationschef, Stockholms Auktionsverk: 0733-40 67 84, anna.hamilton@auktionsverket.se