Moderna dag 2

På dagens auktion för svensk och utländsk konst visade marknaden att förväntningarna för de svenska modernisterna varit alltför höga.

Olle Baertling, ATON

Höstens prisrekord på Stockholms Auktionsverk då Sigrid Hjerténs Hamnbild klubbades för 7,6 miljoner kr gjorde en redan het marknad kokande. Förväntningarna inför denna säsongs försäljning av svenska modernister var alltför höga. Detta resulterade i att många av toppobjekten blev återropade på dagens auktion. Dock kan konstateras att 73% av det totala antalet verk såldes. Det svenska måleriet i övriga prisklasserna sålde väl liksom stora delar av det utländska måleriet.

- Marknaden för konst är fortfarande generellt stabil, men den har idag visat att alltför snabba prisökningar för några av våra stora konstärsnamn fått känna av en rekyl. Konstmarknaden är en självreglerande marknadsplats och allmänhetens intresse för svensk konst är fortsatt stort, säger VD Niclas Forsman.

Dagens två miljonnoteringar stod Olle Baertling och Lucio Fontana för och ett antal goda prisnoteringar uppnåddes:

Nr 631 Sigrid Hjertén Iván 320.000 kr (utrop 300-400.000 kr)
Nr 641 Einar Jolin Stockholm - utsikt mot Blasieholmem 360.000 kr (utrop 300-400.000 kr)
Nr 647 Inge Schiöler Kosterbrygga med båtar 400.000 kr (utrop 300-350.000 kr)
Nr 663 Olle Olsson Hagalund Hagalund i vinter 360.000 kr (utrop 300-350.000 kr)
Nr 742 Einar Jolin Utsikt från Slottsbacken 360.000 kr (utrop 350-400.000 kr)
Nr 763 Arvid Fougstedt Erik i dörren 220.000 kr (utrop 200-300.000 kr)
Nr 812 Olle Baertling ATON 1.650.000 kr (utrop 1,8-2 miljoner kr)
Nr 831 Gösta Adrian-Nilsson Vinterspel 350.000 kr (utrop 350-400.000 kr)
Nr 939 Karel Appel Cavalier 400.000 kr (utrop 250-300.000 kr)
Nr 971 Lucio Fontana Concetto Spaziale, Attesa 2.8 miljoner kr (utrop 3-4 miljoner kr)

Alla slutpriser ovan är angivna exklusive köparprovisionen.

FAKTA Dag 2
Totalt utrop: 44 miljoner kr
Totalt klubbat: 23,4 miljoner kr (exkl köparprovision)
Totalt återrop: 43% i värde, 27% i antal

För mer information kontakta informationschef Anna Hamilton på tel 08-453 67 84 eller anna.hamilton@auktionsverket.se