Klassiska dag 1

Rokoko i ropet igen!

Sekretär, Georg Haupt

Möbler och konsthantverk
Möbler och konsthantverk i svensk rokoko av hög och god kvalitet når ånyo höga priser efter att under en tid inte riktigt uppskattats av publiken.
Tex kan nämnas ett mästerstyckeskåp i ypperlig kvalitet av Andreas Fogel som klubbades för 150.000 kr (nr 2003, utrop 150-200.000 kr) samt en mycket nätt liten rokokobyrå signerad Christian Linning och med intressant proveniens som ropades upp från utropet 60.000 kr till 120.000 kr (nr 2051). Ett par mycket fina armlänstolar från samma epok klubbades för 58.000 kr (nr 2098, utrop 25-30.000 kr).

Den eleganta sekretären av mästaren Georg Haupts hand ropades in för 725.000 kr (nr 2046, utrop 600-800.000 kr). En uppsättning gustavianska stolar signerade Melchior Lundberg klubbades efter en lång budgivning för 240.000 kr (nr 2101, utrop 100-120.000 kr). Nästan fem gånger utropet, 195.000 kr, blev slutpriset för ett rikt dekorerat gustavianskt golvur signerat Petter Ernst (nr 2160, utrop 40-50.000 kr).

Intresset var stort för den europeiska keramiken, bla kan nämnas en mycket charmig mariebergsfigurin från 1764 med proveniens familjen von Ehrenheim på Grönsöö. Den ropades in för 74.000 kr (nr 2257, utrop 10-12.000 kr) och hamnar därmed, roligt nog, återigen på Grönsöö! En käppkrycka i porslin i form av en mops från Meissen omkring 1740 fick mycket uppmärksamhet på visningen. Mopsen var under en tid symbol för den underjordiska frimurarliknande organisation som grundades av romerska katoliker i opposition mot påven och som förbjöds 1748. Slutpriset här blev 30.000 kr (nr 2273, utrop 30-40.000 kr).

FAKTA
Möbler och Konsthantverk
Totalt utrop: 7,8 miljoner kr
Totalt klubbat: 6,5 miljoner kr
Totalt återrop: 24% (i värde)

Auktionen fortsätter i morgon onsdag 25 maj med avdelningarna Svenskt måleri & skulptur, Utländskt måleri & skulptur, Rysk konst & konsthantverk, torsdag 26 maj med avdelningarna Silver, Smycken, preciosa & klockor, Textilier & mattor med start kl 12 bägge dagarna samt fredag 27 maj kl 10 med Diverse och Orientaliskt konsthantverk & keramik.

För mer information kontakta informationschef Anna Hamilton på
tel 08-453 67 84 eller anna.hamilton@auktionsverket.se