Bokkvalitén våren 2011

nr 6632

Bokkvaliténs första del består av en stor samling ur Svante Svedlins bibliotek, en mängd sällsynta skönlitterära skrifter från 1600-talet och framåt, samt en nästan komplett Strindbergssamling. Boksamlaren själv kallade den för sin "svenska samling" och här finns många höjdpunkter i svensk litteratur, bl.a. Stagnelius Bacchanterna ochGustav III:s dramaGustaf Adolph och Ebba Brahe... från 1784, samt ett dedikationsexemplar av Ehrensvärds De fria konsters philosophitryckt 1782.

I Svedlins samling kan man även träffa på flera originalupplagor av Bellman, ovanligheter av Brenner, Dalin, Nordenflycht och även många fint bundna förstaupplagor ur 1800/1900-talets författarskap, exempelvis Fröding, Ekelöf, Lagerkvist och Martinsson.

Giganten Strindberg har fått en alldeles egen avdelning med drygt 140 nummer där hans första drama, Fritänkaren från 1870,samsas med klassiker som Röda Rummet och sällsyntheter somGold-Synthese tryckt 1896. Där finns också flera fotografiska självporträtt.

Thomas Manns lilla roman Mario und der Zauberer (Berlin 1930) finns också med dedikation.

Katalogen erbjuder några barnböcker av det finare slaget, värt att nämna är den charmiga Grosse Menagerie tryckt1882 med utvikbara bilder.

Under konst- och kulturhistoria hittar man bl.a. Chagall, Dessins pour la Bible, Zorns graverade verk, GAN:s Den gudomliga geometrin och den mer udda Boulevardkartongen Tvångsblandaren under redaktion av Pontus Hultén m.fl.

Ett verk med sju originaletsningar av bl.a. Duchamp och Picasso är den ovanliga Du cubisme, tryckt i Paris 1947.

En intressant förordning från trettioåriga kriget, Grundells verk om artilleri, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, MesseniusScondia illustrata, Pufendorf stora verk om Karl X Gustav detta och mycket mer hittar man under avdelning för historia.

En av katalogens höjdpunkter är Die Preussische Expedition nach Ost-Asien. Ansichten aus Japan, China und Siam, Berlin 1864-73. Här förekommer de två atlasvolymerna med vackra planscher över bl.a. Kina, Japan och Siam efter målningar av den tyske 1800-talsmålaren Albert Berg. Bland reselitteraturen finns även kända namn som Osbeck, Hasselquist, Björnståhl och Thunberg.

Förutom Redoutés berömda verk om rosor med 160 gravyrer, kan man bland planscher och kartor botanisera bland flera kända Braun-Hogenberg vyer, bl.a. Stockholm, Jerusalem, Moskva, Öresund. Där finns även Thersners Skåne och Östergötland, Mörners Il carnevale di Roma ochJohan Ludvig Bleulers vackra vy över Stockholms slott och Gamla Stan.

Några atlaser värda att nämna är Janssonius Descriptio maris Mediterranei (1684)med kartor över Medelhavet ochGeneralstabens karta öfver Sverige i den sk. presentupplagan med graverade kartor. Vi erbjuder även Büntings charmiga världskarta i form av ett klöverblad (1581) och en väggkarta över världen från 1695.

Vidare finns en ovanlig karta över Island av van Keulen, en 1600-talskarta över Florida, John Speeds Kinakarta och en sällsynt karta över Berlin.

Den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheeles mycket sällsynta bok om upptäckten av syre, Chemische Abhandlung von der Luft und Feuer, från 1777 hittas under naturvetenskapen.

William Curtis' The Botanical Magazine, härmed ca 3400 handkolorerade vackra graverade planscher, är den äldsta naturvetenskapliga tidskrift som fortfarande existerar. Klassiker som Svensk Botanik komplett i 11 band erbjuder vi också.

1839 kom fransmannen Daguerres revolutionerande bok om fotografi ut, samma år översattes den till svenska och gavs ut av Adolf Bonnier som också sålde apparaten i fråga.

Linné representeras av bl.a. sin Skånska resa, Wästgöta-resa och Öländska och gothländska resa.

Den jakt- och fiskeintresserade kan hitta verk som Foreign Field Sports... (1819) med 110 akvatintagraverade planscher, ett imponerande arbete i folio om hästar av Johann Ridinger ochTidskrift för jägare med fina planscher av bröderna von Wright.

Bland handskrifter och manuskript erbjuds flera arabiska, ett tyskt manuskript om konfekt, fortifikationsritningar, handlingar undertecknade av bl.a. drottning Kristina och Karl XI, brev av John Steinbeck och Taube, och några andra intressanta namn som vetenskapsmännen Anders Celsius och Christopher Polhem.

Avslutningsvis hittar man ett fotoalbum om den svenska expeditionen till Grönland 1883 med Nordenskiöld i spetsen och ett Stockholmspanorama från 1880 av fotografen Axel Lindahl.

För mer information kontakta Katharina Fahlstedt på tel 08-453 67 49 eller Hans Larsson på tel 08-453 67 47