Årets företagare 2002

Företagarnas Riksorganisation i Stockholm har idag utsett Stockholms Auktionsverks styrelseordförande Peter Alarik respektive VD Niclas Forsman till "Årets Företagare i Stockholm".

Företagarnas Riksorganisation i Stockholm har idag utsett Stockholms Auktionsverks styrelseordförande Peter Alarik respektive VD Niclas Forsman till "Årets Företagare i Stockholm".

I sin motivering skriver juryn följande:

"Företaget privatiserades för 10 år sedan - efter att ha varit i stadens ägo sedan 1674. En kommersiell kulturinstitution i Stockholm, känd för alla stadens medborgare, omformades och anpassades varligt efter ett helt nytt marknadsläge med flera aktörer på marknaden och starkt hårdnande konkurrens. Successivt har företaget utvecklats med stadig tillväxt och god lönsamhet. Ägare och ledning har visat en stark framtidstro med substansiella nya investeringar år efter år. Under det senaste året togs ett helt nytt grepp för att bättre tillfredsställa olika kundgruppers behov och önskemål. För framstående företagarprestationer och i utvecklingen av AB Stockholms Auktionsverk tilldelas styrelseordförande Peter Alarik och VD Niclas Forsman utmärkelsen "Årets Företagare i Stockholm" år 2002".