Våra föreläsare

Antikskolan

Dorothea Flodin
fil kand 

Ulrica Häller
fil kand  

Jan O.M. Karlsson
Universitetslektor i konstvetenskap 

Anna Konvicka
fil mag  

Jonas Liljequist
fil mag  

samt
Externa föreläsare