Kursvillkor

Anmälan, betalning, kallelse
Antikskolans kursutbud och kursavgifter presenteras på vår hemsida www.auktionsverket.se och i en interaktiv pdf. ­Anmälan till kurs kan ske skriftligen till Antikskolan, per telefon till Stockholms Auktionsverks växel eller via vår hemsida. En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom ett skriftligt meddelande till ­Antikskolan. Meddelandet skall ha inkommit till Antikskolan inom 14 dagar från att det att du fått bekräftelse på din anmälan, dock ej senare än 10 dagar före kursstart. Om kursen har startat gäller ej ångerrätten. Som meddelande räknas brev, e-post eller fax.
 Före kursstart får du som är anmäld till kursen en skriftlig kallelse tillsammans med en faktura på kursavgiften. Kurs­avgiften skall betalas före kursstart om inte annat anges.  
 Eftersom anmälan är bindande är du betalningsskyldig för hela kursavgiften.

Kurslitteratur och studiematerial
Litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår inte i kursavgiften om inget annat anges.

Ändrade villkor
Antikskolan har rätt att ställa in en kurs före kursstart. Du har då rätt att återfå betald kursavgift. Detsamma gäller om Antikskolan ändrar tidpunkten för sammankomsterna så att detta påverkar dina möjligheter att delta. Om du blir sjuk och sjukdomen enligt läkarintyg hindrar dig från att delta i kursen återbetalar vi kursavgiften till den del du inte kan delta i sammankomsterna.

Personuppgiftslagen, Distansavtalslagen
Antikskolan följer Personuppgiftslagen. För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress och kursdeltagande. Uppgifterna används för att sända dig information om vår verksamhet. Om du vill avböja sådan information vill vi ha ett skriftligt besked om detta.

Antikskolan följer Distansavtalslagen för kursverksamheten.