Svensk konst - från tidig modernism till nutida - kvällstid

Bror Hjorth, Vårkväll på Flustret (beskuren)

Kursstart: tisdagen den 6 november

Vi studerar svensk konsthistoria från modernismens födelse med Matisse-elever, kubister och expressionister till konkretister, 60- och 70-talets happenings och den senaste nutidskonsten. Föreläsningarna behandlar utöver konstriktningar och grupper även enskilda konstnärskap och viktiga utställningar.

Efter genomgången kurs skall man ha kännedom om svensk modern konst och de viktigaste konstriktningar under 1900- och 2000-talet.

Föreläsare: Anna-Kaisa Öhgren
Lokal: Grev Turegatan 55
Tid: 6 föreläsningar. Tisdagar 18.00-20.00
Kursstart: Vecka 45. Tisdagen den 6 november
Kursavgift: 2600 kr