Dold symbolik, allegorier och myter

Alessandro Rosi, Rebecka vid brunnen

Den äldre konsten är ofta fylld med så kallad dold symbolik, allegoriska och mytologiska scener. Budskap som var lättolkade för tidigare epokers människor är ofta dolda för den moderna betraktaren, eftersom nycklarna och koderna saknas för att rätt kunna läsa av bilderna.

Vi kommer under 8 föreläsningar att fördjupa oss i symbolernas spännande värld. Vi startar i antikens mångbottnade hjältesagor och gudaberättelser, vars historier levandegjordes på tempelväggar, vaser och gravmålningar för att sedan fortsätta med Kristendomens fascinerande bildspråk under 1100-och 1200-talet och avsluta i 1600-talets komplicerande allegorier och bildkompositioner.

Kursen vänder sig till dig som vill få en inblick i och en grundläggande kunskap om den västerländska bildkonstens symbolvärld. Efter genomgången kurs, har du fått ”nycklar” som du sen kan använda när du betraktar bildkonstverk.

 

Föreläsare: Jan OM Karlsson, Anna Konvicka och Anna-Kaisa Öhgren
Lokal: Grev Turegatan 55
Tid: 8 kurstillfällen tisdagar kl. 18-20
Kursperiod: 472 - 31/3
Kursavgift: 3.400 kr

 

1. Introduktion: Allegori, myt och symbol - Begrepp för att förstå bildspråk i konsten 

Vi går igenom de grundläggande begreppen inom konstens symbolik. 

Anna Konvicka

2. Den egyptiska konstens symbolik  

Den fornegyptiska konsten var fylld av berättelser som levandegjordes med texter och i bilder i allt från vardagsföremål till illustrationer på templens och gravarnas väggar. 

Anna Konvicka

3. Myt och bild i antikens Grekland och Rom 

Den antika världens berättelser och bilder om gudar och hjältar har en grundläggande betydelse för alla senare perioders konstnärliga uttryck. Vi lär känna några av de mest betydelsefulla figurerna och tittar på hur dessa har använts i privat och offentlig konst. 

Anna Konvicka 

4. Fornkristet och bysantinskt: Katakombmålningar, guldmosaiker och ikoner

Den tidigkristna konsten föddes i Romarriket men kom snart att välja sin egen väg där symboliken blev allt mer betydelsefull och realismen försvann. 

Jan O.M. Karlsson 

5. Medeltiden: profeter, apostlar och helgon 

De medeltida kyrkorna var veritabla bilderböcker som med “seriebilder” återberättade de spännande historierna ur Bibeln och levandegjorde helgonens dramatiska levnadsöden. 

Jan O.M. Karlsson 

6. Renässansen: en värld av dolda budskap 

23. I 1400-1500-talens konst blandas den antika gudavärldens myter och symboler med kristet tänkesätt till en ny och komplicerad väv av dold symbolik. 

Jan O.M. Karlsson

7. Holländsk guldålder - dold symbolik

Holländskt 1600-talsmåleri innehåller ofta dold symbolik som kan vara svår för oss idag att se och tolka. Vi studerar moraliserande och sedelärande motiv, blomstermåleri och stilleben.

Anna-Kaisa Öhgren

8. Fornnordiska motiv och symboler i konsten

Fornnordiska gudar och hjältesagor var länge populära motiv i 1800-talets måleri. Vilka är de olika avbildade karaktärerna, vilka är de litterära och historiska källorna och vad föreställer egentligen motivet?

Anna-Kaisa Öhgren