Symboler och motiv i konsten - Fristående fortsättningskurs

Alessandro Rosi, Rebecka vid brunnen

Kursstart: Torsdag 19 september (v38)

Vi fortsätter studier av symboler och motiv i konsten med ämnen som grottmålningar, Mariasymbolik och väsen och symboler förknippade med julen. Kursen passar både den som läst någon av våra tidigare kurser om symbolik och vill lära sig mer. Kursen kan även läsas som fristående och passar utmärkt den som för första gången önskar bekanta sig med symbolernas spännande värld.

Föreläsare: Jan OM Karlsson, Anna Konvicka och Anna-Kaisa Öhgren
Lokal: Grev Turegatan 55
Tid: 8 föreläsningar torsdagar kl. 18-20  
Kursstart: torsdag 19 september
Kursavgift: 3.400 kr.  

 

1.september. Grottmålningar - Symboliken i mänsklighetens äldsta konstbilder

En fascinerande värld av galopperande djur och olika typer av tecken möter oss i några av mänsklighetens äldsta bilder. Hur uppkom de och hur gamla är de? 

Anna Konvicka

 

26 september. Folkdräkten som folklig och nationell symbol

Vissa typer av kläder har en större värdeladdning än andra, folkdräkter är sådana plagg. Vad menas egentligen med en folkdräkt och hur förändras symboliken och dräktens användning om man överför en folkdräkt från en del av världen till en annan?

Anna Konvicka

 

3 oktober Dolda budskap och symbolik i konsthistoriska mästerverk genom tiderna

Vi studerar några av konsthistoriens mästerverk från olika perioder. Vad symboliserar och berättar  kläder, komposition, färger och miner under olika epoker 

Anna-Kaisa Summanen Öhgren

 

10 oktober. Mariasymbolik under sengotikens och renässans

Om Mariasymboliken i den äldre kristna bildkonsten hade mycket att göra med hennes roll som himmelrikets “kejsarinna/drottning”, så förändras fokus under senmedeltid och renässans. Nu handlar det både om hennes roll som mor till ett gudomligt barn och hennes mänskliga levnadsöden, glädjen och sorgen.

Jan O.M. Karlsson

 

17 oktober. Det heliga rummets symbolik - Tempel från egyptisk forntid till kristen medeltid

Även arkitekturen har en inneboende symbolisk mening. Vi tittar på och tolkar arkitektursymbolik i äldre tid.

Jan O.M. Karlsson

 

 24 oktober. Konsthistoriska referenser i 1900-tals- och nutidskonst

Den moderna konsten innehåller ofta referenser från äldre tiders konsthistoria. Hur har dessa motiv gestaltats under 1900-talet och i nutidskonsten och hur känner man igen dem? 

Anna-Kaisa Summanen Öhgren

 

7 november. Sex och slipprigheter - blasfemiska motiv i konsten

I religiös konst förväntar man sig inte som nutidsmänniska, att finna nakenhet och grova sexuella anspelningar i “heliga rum”. Vi häpnar när man vid närmare efterforskning upptäcker en mängd av dessa motiv i bland annat kyrkorum i äldre tid. Man vad symboliserar dessa motiv?

Anna Konvicka

 

14 november. I juletid - bland änglar och andra bevingade väsen

Redan i forntiden möter oss en rad olika bevingade väsen och varelser med olika symbolladdningar.
Den för oss mest kända bilden av en ängel, en vacker varelse med vingar, utvecklas ur dessa äldre icke-kristna väsen.

Anna Konvicka