Möbelanalys

Äldre möbler i teori och praktik

Kursstart v14 Lördagar. 

Kursen är både praktisk och teoretisk och ger orientering i stil- och kulturhistoria samt examinering och katalogisering. Kursen ger fördjupade kunskaper om äldre möbler och ger ett tillfälle att studera dessa i praktiken.
    1) Genomgång av sittmöbler i Magasin 5: Hur känner man igen en stol från 1700-talet? Hur skiljer sig den från en stol i nygustaviansk form från 1800-talets andra hälft och från en 1900-talsstol i gustaviansk stil?
    2) Genomgång av fanérmöbler i Magasin 5: Hur identifierar och katalogiserar man en fanérmöbel från 1700-talet respektive 1800-talet?
    3) Studiebesök på Stockholms Auktionsverks Klassiska auktion på Nybrogatan 3

Föreläsare: Ulla-Karin Warberg

Lokal: Magasin 5 Palermogatan 19 i Frihamnen samt Nybrogatan 32

Tid: Lördagar  kl 10-12 den 8 april och 6 maj samt en lördag på Klassiska visningen (datum meddelas senare)

Kursstart: v14

Kursavgift: 1.250 kr