Trädgårdskonstens historia - Prunkande skapelser för uppvisning och rekreation

Karl Cederberg, Promenad i blommande trädgård (beskuren)

Kursstart: torsdagen den 27 september

Konstformen att designa och anlägga en trädgård har rötter som sammanlänkas och går hand i hand med den mänskliga civilisationens utveckling. Under många årtusenden har trädgården avspeglat människans olika sinnesstämningar, ideal och strävan efter harmoni, balans och skönhet, men också varit 'uppvisningsscener' i maktens sfärer där trädgårdsintresserade furstar utgjort en bakomliggande dominerande kraft.

Under temadagen görs nedslag i trädgårdskonstens olika epoker och dessutom ges inblickar i hur man genom tiderna i konsten skildrat människans trädgårdsskapande. 

Föreläsare: Anna Konvicka.
Lokal: Linnéträdgården i Uppsala samt Grev Turegatan 55
Tid: 2 undervisningstillfällen med sammanlagt 3 föreläsningar
Kursdatum: torsdagen den 27 september 10.00-11.30 och fredagen den 4 oktober 10.00-16.00
Kursavgift: 1400 kr inträde ingår