Trädgården i fokus - Historia, ideal och form

Carl Larsson, Främmande II

Konstformen att designa och anlägga en trädgård har rötter som sammanlänkas och går hand i hand med den mänskliga civilisationens utveckling. Under många årtusenden har trädgården avspeglat människans olika sinnesstämningar, ideal och strävan efter harmoni, balans och skönhet, men också varit 'uppvisningsscener' i maktens sfärer där trädgårdsintresserade furstar utgjort en bakomliggande dominerande kraft.

Under kursens 3 föreläsningar görs nedslag i trädgårdskonstens historia och olika uttryck. Vi ser  på trädgården i olika kultursfärer som Antiken, Europa under renässans och barock, i Japansk naturfilosofi samt i modern vetenskaplig anda. Kursen ger också inblickar i hur man genom tiderna i konsten skildrat  människans längtan efter trädgårdens blomsterprakt och grönskande värld. Kursen innehåller också ett studiebesök till Uppsala Universitets Linneanska trädgårdar.

 

1. Trädgården som maktsymbol, från antiken till 1600-talet

2. Trädgårdens romantiska kvalitéer - drömmen om paradiset

3. Trädgården och dess växter som läkande och helande krafter, studiebesök till Uppsala

 

Föreläsare: Anna Konvicka
Lokal: Grev Turegatan 55 och Uppsala
Tid: 2 föreläsningar i sal onsdagar 10-12 19/3 och 26/3 studiebesök i Uppsala 11/6 kl 11.15-14.15
Kursavgift: 1500 Inträden och guidning ingår