Vi ser på konst på Nationalmuseum

Nationalmuseum

Följ med på visning av den svenska bildkonsten på nya Nationalmuseum. Med ledning av Antikskolans Jan Karlsson studerar vi originalverk från 1500-talet till 1800-talets slut. Museets samlingar innehåller pampiga porträtt, intressanta barockkompositioner, flärdfulla 1700-talsmålningar och romantiska landskapsskildringar. Vi lär oss att skilja olika konstnärliga tekniker och att läsa motiv och innehåll.

Kursen ger dig inblick i Nationalmuseums högklassiga och unika samling konst och kunskaper i bildkonst från 1500-talets renässans till 1800-talets naturalism och nationalromantik.

 

Föreläsare: Jan OM Karlsson
Lokal: Nationalmuseum, Stockholm 
Tid: tisdagar kl. 14-16
Kursavgift: 1.400 kr

Tisdagen 18 februari: 1500- och 1600-talens bilder
Tisdagen 3 mars:  1700-talet
Tisdagen 17 mars:  1800-talet