Mode- och dräkthistoria från antiken till nutid

Modehistoria

Kursstart: Måndag 7 oktober (v41)

Kläder är konst, bunden till tid och plats som allting annat som människan formger. Modet ger därför också en intressant inblick i de tider och de kulturer då kläderna skapades. Kursen gör nedslag i klädedräktens historia och utveckling samt modets förändring under olika epoker. Som identitetsskapande och sociala markörer fungerar, utöver klädesplaggen själva, även frisyrer, hår och skor.

Föreläsare: Anna Konvicka
Lokal: Grev Turegatan 55
Tid: måndagar kl. 14.00-16.00
Kursstart: v 41, den 7 oktober, uppehåll v. 44 för höstlov
Kursavgift: 3.400 kr
Kursmaterial, specifikt producerat för kursen ingår i varje avsnitt

 

7 oktober. Antiken - Från faraoniskt mode till romerska frisyrer
Antikens mode har lagt grunden för många av de stildrag som fortfarande används i västerländskt mode. Kläder och frisyrer i antika Egypten, Grekland och Rom, präglades av praktfulla detaljer, smycken och färger.

14 oktober. Medeltid och renässans - nytänk och nationella särdrag 
Europa under medeltiden och renässansen präglades av den internationella handeln som gav snabb spridning av nyheter, tekniker, tyger och stildrag.  Nu växte ett hovmode fram som delvis utmärktes av uniformitet men också av nationella särdrag. 

21 oktober. Barock, rokoko och romantik - lekfullhet, pastell och revolution
1600- och 1700-talen var en tid av storslaget överflöd, lyx och detaljrikedom. I samhället florerade nya tankesätt samtidigt som de sociala klyftorna ökade. I slutet av 1700-talet stod Europa inför stora omvälvningar vilket också tog sig uttryck i nya moden.

4 november. 1800-talet - industrialismens barndom, nya material, former och färger
En ny tid danas - industrialismens framväxt och material kom att prägla delar av det nya modet, krinolinens stålförstärkta form är ett exempel på detta. Ett nytt friare manligt mode i mörka färger växte fram, något som präglar herrmodet än idag. Samtidigt blev kvinnan allt mer insnärjd i sin korsett. Men det är också nu som de första modehusen föds.

11 november. 1900-talet - I krigens kölvatten 
1900-talet är en av historiens mest särpräglade och utvecklingsrika epoker. I krigens efterföljd ser vi banbrytande förändringar och nya trender, allt i ett rasande tempo. 

18 november. Samtiden - kläder och mode som individuella och personliga uttryck
I vår samtid blir modet ett allt mer individualistiskt sätt att uttrycka sig, allt blir tillåtet och alla kan ha en egen stil. Samtidigt ser vi trender av ett mer androgynt mode och en återgång till stereotypa könsrollspräglade utseenden. Nya miljökrav ger också en utveckling mot ett nytt ekologiskt hållbart mode.

25 november. Besök till Nordiska Museets utställningar om kläder och mode