Arkitektur i Sverige och Stockholm - Föreläsning och stadspromenad

Stockholmsvy efter Bleuler

Kursstart: Torsdag 26 september (v39)

I centrala Stockholm kan man komma inom en radie av mindre än 1 km, se exempel på betydelsefulla byggnadsverk av våra mest kända arkitekter från de senaste 500 åren. Många av dessa byggnader har blivit välkända landmärken och har en given plats i den svenska arkitekturhistorien.

Under stadspromenaderna bekantar vi oss med olika av dessa betydelsefulla byggnader. Vi lär oss vad som är särskiljande för de olika tiderna och arkitekturstilarna när man betraktar byggnadernas fasader och utsmyckningar.

Föreläsare: Jan OM Karlsson
Lokal: Grev Turegatan 55 samt studiebesök i olika delar av staden
Tid: 3 kurstillfällen torsdagar 26/9, 3/10 och 10/10
Kursstart: den 26 september
Kursavgift: 1 400 kr

 

Kursen är uppdelad i två delar: 

1. Teoretisk föreläsning i vår undervisningssal där vi med hjälp av bilder går igenom den svenska arkitekturhistoriens utveckling.

2. Stadspromenad i Stockholms Centrum där vi på plats studerar betydelsefulla byggnader.
Obs endast utifrån (förutom Storkyrkan).

Torsdag 26 september. Medeltiden
Kl. 10-12. Det medeltida Sveriges arkitektur. Salsföreläsning
Kl. 14-16. Studiebesök Storkyrkan och Riddarholmskyrkan, vandring på stan

Torsdag 3 oktober. Renässansen
Kl. 10-12. Renässansarkitekturen i Sverige. Salsföreläsning
Kl. 14-16. Studiebesök till Stockholms renässansarkitektur, vandring på stan

Torsdag 10 oktober. Barocken
Kl. 10-12. Den svenska barockens arkitektur. Salsföreläsning
Kl. 14-16. Stockholms barockarkitektur, vandring på stan