Trädgårdskonstens historia - prunkande skapelser för uppvisning och rekreation

Karl Cederberg, Promenad i blommande trädgård (beskuren)

Kursstart: v 13 - Tisdag 27 mars

Konstformen att designa och anlägga en trädgård har rötter som sammanlänkas och går hand i hand med den mänskliga civilisationens utveckling. Under många årtusenden har trädgården avspeglat människans olika sinnesstämningar, ideal och strävan efter harmoni, balans och skönhet, men också varit 'uppvisningsscener' i maktens sfärer där trädgårdsintresserade furstar utgjort en bakomliggande dominerande kraft.

Under kursens 6 föreläsningar görs nedslag i trädgårdskonstens olika epoker och dessutom ges inblickar i hur man genom tiderna i konsten skildrat  människans trädgårdsskapande. Kursen avslutas med ett studiebesök till Uppsala Universitets Linneanska trädgård.

Föreläsare: Anna Konvicka.
Lokal: Grev Turegatan samt Linnéträdgården i Uppsala
Tid: 6 undervisningstillfällen tisdagar 10-12 samt 1 studiebesök
Kursstart den 27 mars, uppehåll vecka 9 för sportlov och vecka 14 för Påsklov
Kursavgift: 3.000 kr. inträde ingår