Svenska målarkonstens historia - Från medeltidens änglar och helgon via Vasatiden till Gustav III:s epok

Alexander Roslin, Gosse i svart hatt med vit plym

Kursstart: tisdagen den 2 oktober


Medeltidens svenska kyrkor har unikt rika vägg- och takmålningar med livfulla illustrationer till bibelberättelser och helgonlegender. Från Gustav Vasas tid och renässansen upplever vi kungliga paradporträtt, friarbilder och privatporträtt från 1500-talet. Under 1600-talet och tidigt 1700-tal ser vi Gustav Adolfs, Drottning Kristinas och Karolinerkungarnas avancerade statsporträtt och barocka praktbilder av hovmålare som Beck, Bourdon, Munnickhoven, Ehrenstrahl och von Krafft. På 1700-talet möter vi rokokons flärdfulla värld hos bl.a. den franske och svenske hovmålaren Roslin och realism och vardagsliv hos Hilleström och romantikens porträttvärld i bilder av Ulrica Pasch och von Breda.

Kursen ger dig kunskaper i den svenska målarkonstens utveckling och om kända konstnärer och genrer i svensk konsthistoria. 

Föreläsare: Jan OM Karlsson
Lokal: Grev Turegatan 55
Tid: 6 föreläsningar tisdagar 10.00-12.00
Kursstart: Vecka 40, den 2 oktober
Kursavgift: 2600 kr