Kvinnliga konstnärer - Modernister

Kvinnliga konstnärer på Klassiska

Kursstart v 13

Under det senaste decenniet har konsthistorien delvis skrivits om och de tidiga kvinnliga modernisterna har återtagit sin rättmätiga plats bland sina samtida manliga kollegor. Några av konstnärerna är idag välkända, men det finns mycket kvar för oss att upptäcka. Hur var det att studera konst i 1900-talets början och vilka var inspirationskällorna? Vi diskuterar modernismen och de kvinnliga konstnärernas liv och konst. Kursen behandlar bland många andra Vera Nilsson, Siri Derkert, Sigrid Hjertén, Agnes Cleve och Tyra Lundgren samt det internationella avantgardet.

Föreläsare: Anna-Kaisa Öhgren

Lokal: Grev Turegatan 55

Tid: 5 kurstillfällen Måndagar 14-16

Kursstart vecka 13 den 27 mars 2017, uppehåll v15 och 16

Kursavgift: 2100 kr