Konsthistoria

Madonna Master of the Liverpool, Heliga familjen

Kursstart: Onsdag 26 september

Konsthistoria behandlar arkitektur, skulptur och bildkonst från renässansen till barocken. Kursen består av föreläsningar där ett rikt bildmaterial utgör basen för larandet.

Efter genomgången kurs skall man ha grundkunskaper i den västerländska konstens och arkitekturens utveckling och kunna identifiera och särskilja olika konstriktningar.

Föreläsare: Jan OM Karlsson
Lokal: Grev Turegatan 55
Tid: 10 föreläsningar. Onsdagar kl. 10.00 - 12.00
Kursstart: vecka 39 onsdagen den 26 september, uppehåll vecka 44 och 47 Kursavgift: 4.950 kr
Kurslitteratur (en bok för hela kursen) och kursmaterial ingår