Arkitektur i Sverige och Stockholm

 

 

Auktionsskolan

Redan under Vasatiden hade Sverige arkitekter av hög internationell klass och storslagna byggnader av kontinentalt format. Under stormaktstiden på 1600-talet fick Sverige ett enormt ekonomiskt uppsving som återspeglades i högadelns byggnadsverksamhet med moderna slott på landsbygden och stadspalats i Stockholm. På 1700-talet introduceras den franska rokokostilen direkt från Paris till Sverige genom Stockholms slott och i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet dominerar den antikinspirerande nyklassicismen som kommer att prägla Stockholms stadsmiljö under Gustav III:s, Gustav IV Adolfs och Karl XIII:s tid.

1800-talet är en expansiv tid då industrialismen ger ett nytt välstånd och bidrar med en rikt varierad arkitektur i form av nystilsbyggnader. Detta kan man tydligt avläsa i det centrala Stockholms stadsbild.

Två föreläsningar (2 x 2 tim.) ger introduktioner till den svenska arkitekturens utveckling på 1500- 1800-talen och två stadsvandringar i Stockholm leder runt till olika betydelsefulla byggnader från denna period. Vi beser byggnaderna exteriört och  lär oss vad som är särskiljande för olika konst- och arkitekturstilar när man betraktar byggnaders fasader och utsmyckning. Föreläsare och arkitekturguide: Jan O.M. Karlsson.

 

Kursdag 1. Svensk arkitektur under 1500- och 1600-talen – Stockholms arkitektur under 1500- och 1600-talen

I en helt ny kurs som är uppdelad på två kursdagar får vi en överblick över den svenska arkitekturens utveckling under 1500- och 1600-tal.

Kl. 10.00-12.00 föreläser Jan i kurslokalen på Grev Turegatan om svensk arkitektur under denna epok.

Kl. 12.00-13.30. Lunchpaus på egen hand.

Kl. 13.30. Återsamling vid ingången till Jakobs kyrka. Resten av eftermiddagen, fram till ca 16.30 vandrar vi runt och ser på viktig Stockholmsarkitektur från 1500- och 1600-talen.

 

Kursdag 2. Svensk arkitektur under 1700- och 1800-talen – Stockholms arkitektur under 1500- och 1600-talen

I en helt ny kurs som är uppdelad på två kursdagar får vi en överblick över den svenska arkitekturens utveckling under 1700- och 1800-tal.

Kl. 10.00-12.00 föreläser Jan i kurslokalen på Grev Turegatan om svensk arkitektur generellt under denna epok.

Kl. 12.00-13.30. Lunchpaus på egen hand.

Kl. 13.30. Återsamling vid huvudingången till Kungliga Operan mot Gustav Adolfs Torg . Resten av eftermiddagen, fram till ca 16.30 vandrar vi runt och ser på viktig Stockholmsarkitektur från 1700- och 1800-talen.

Föreläsare: Jan OM Karlsson 
Lokal: Grev Turegatan 55 samt besöksmål i centrala Stockholm

Tid: Två heldagar tisdagen den 22 och 29 maj 10-12 samt 13.30-16.30 båda dagarna 
Kursstart: Tisdagen den 22 maj 10.00
Kursavgift: 1900 kr