Waldemar Sjölander måleri och skulptur

På onlineauktion säljer Stockholms Auktionsverk måleri och skulptur av Waldemar Sjölander som var verksam i Sverige och Mexico under 1900-talet.

Waldemar Sjölander måleri och skulptur

Auktion online 11 juni 2017

 

Sverige - Mexico

Waldemar Gustaf Sjölander, född 1908 i Göteborg, död 1988 i Mexico City i Mexiko, var en svensk målare, tecknare, skulptör, grafiker. Verksam i Sverige och Mexico.

Hans måleri var expressivt med en stark färgkolorit och motivvärlden bestod delvis av naivistiska figurkompositioner, landskap, interiörer och stilleben.

Sjölander studerade vid Slöjdföreningens skola för Hjalmar Eldh och sedan på Valands målarskola i Göteborg 1925–27  för Tor Bjurström som lärare och med Ivan Ivarson och Inge Schiöler som kamrater. Efter studieresor till Belgien, Holland,  Frankrike och Tyskland Sjölander ställde Sjölander 1944 ut på Thurestams konstsalong i Stockholm. Emmy Melin i Arbetaren 1944 framhöll följande:  "Det finns självständiga drag i hans koloristiska expressivitet, en utpräglad formtalang och sinne för det dekorativa".

Separatutställningarna på Olséns Konstsalong i Göteborg och Modern konst i hemmiljö i Stockholm 1945 blev Sjölanders definitiva genombrott . Han begav sig efter denna framgång till Mexico 1946, där han var bosatt till sin död. Sjölander utgav samma år en portfölj litografier i Ars konsserie.

1952 skickade Sjölander ett 100 tal verk från Mexico till Sverige där de visades på Liljevalchs konsthall i Stockholm och på Konsthallen i Göteborg.

År 1961 på utställningen i Konstakademien i Stockholm samt i Göteborgs Konsthall visade Sjölander upp ett nytt måleri där konstnären närmade sig ett rent abstrakt formspråk. I  Göteborgs Handels-och Sjöfartstidning skrev T. Baeckström: "I de flesta fall är hans abstraktioner så pass direkt härledda ur motiven att man utan svårighet ser den verklighet han utgått från" samt "Arkitekturens kubiskt förenklade former, rum med öppna dörrar ... bräder resta mot en mur..., byggnadsställningar, föremål på bord. Han berövar tingen deras kroppslighet och förenklar dem till anonymitet till färgplan som staplas i höjden eller breds ut i vertikala zoner", och fortsatte "Människan försvinner ur detta måleri. Hon kan anas som en skugga..."
Under 1960-talet övergick Sjölander till skulptur och då mestadels i trä eller brons. Skulpturerna utfördes starkt stiliserade, ofta långdragna figurer i friskulptur och relief.

Separatutställningar i Mexico: Palace of Fine Arts Mexico 1947, 50, 60, 65, 68; Salon de Plastica Mexicana 1957-58, 67; Museum of Modern Art Mexico 1975 .  Waldemar Sjölander är bland annat representerad på Nationalmuseum, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Museo de Arte Moderno.

För mer information, kontakta Michael Nilzon
08-453 67 18 • michael.nilzon@auktionsverket.se