Vi söker västsvenskt måleri

Den 22 maj håller vi en specialauktion i Göteborg med inriktning på västsvenska konstnärer. Välkommen till Geijersgatan 14 i Göteborg för fri försäljningsvärdering eller boka ett hembesök.

Inge Schiöler, Strand med sjöbodar

Vi söker verk av Inge Schiöler, Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, Karin Parrow, Folke Andréasson, Alf Lindberg, Roj Friberg, Sven Jonson, Erik Olson, Nils Kreuger, Karl Nordström, Anna Gardell, Johan Ericson, Carl Wilhelmson m.fl.

För värdering och inlämning, kontakta:
Ludwig Fredén Klenfeldt 
0733-40 67 95 • ludwig.freden.klenfeldt@auktionsverket.se