Vi söker Leksaker & Technica

Vi söker leksaker och technica inför en kommande temaauktion.  

Per Björklund

Vänligen kontakta våra värderare för mer information, värdering och inlämning. 

Per Björklund
Tel: +46 (0)8-453 67 26
per.bjorklund@auktionsverket.se

Anna Martin Bergman 
Tel: +46 (0)8-453 67 25
anna.martin.bergman@auktionsverket.se