Vi söker Grand tour-objekt

På temat Grand tour-objekt söker vi statyetter i brons, obelisker och sarkofager i olikfärgade marmorsorter, kejsarbyster i alla storlekar, miniatyrtempel i marmor, grekiska vaser, fragment av skulpturer och mosaiker med mera.

Grand tour

Auktion online: 12 april
Visning: 5-12 april

För mer information, vänligen kontakta ansvarig värderare Anders Svensson
08-686 98 88 • anders.svensson@auktionsverket.se

 

Intresset för antikens berättelser består, det måste man konstatera när man ser Hollywoods utbud av filmer som bygger på antikens historia och mytologi. Aldrig har väl vita duken sett så många grekiska och romerska hjältar, gudar och heroer som nu. Spåren av det man kallar för "det klassiska arvet" är ständigt närvarande i så många västerländska kulturella fenomen.

När antiken under renässansen blir föremål för dyrkan uppstår fenomenet Grand tour-resor. Unga ädlingar i norra Europa beger sig ner till Italien som slutdestination för att titta på lämningar efter antiken och ta med sig hem jordfynd i keramik, marmor och brons. Företeelsen kulminerar under 1700- och början av 1800-talet och övergår så småningom i det som är rötterna för modern turism.

Redan tidigt så tillverkar man souvenirer i form av miniatyrtempel i marmor, statyetter i brons föreställande kända antika skulpturer, obelisker och sarkofager i olikfärgade marmorsorter, kejsarbyster i alla storlekar utförda i marmor och gips. En ström av föremål från antiken i form av romerska oljelampor och grekiska vaser, fragment av skulpturer och mosaiker m m letar sig upp till Norden framför allt under 1800-talet och 1900-talets första hälft.

Dessa typer av föremål är sådant vi söker till vår specialauktion. Souvenirer och prydnadsföremål av alla de slag med denna touch, även äldre måleri som avbildar söderns antika lämningar sökes. Även smycken, äldre böcker och grafik som knyter an till samma tema är välkomna.

Vad det gäller jordfynden så gäller de i princip alla av medelhavskulturerna, Grekland, Rom och Egypten m fl. Beroende på föremålstyp så vill vi ha en proveniens på föremålen. Ett tidsmässigt råmärke är att de ska ha kommit in till Sverige senast under 1970-80-tal. Har de kommit in senare och bra proveniens kan styrkas är de också välkomna. Vi vill dock understryka att beslutet om vi tar emot artefakten eller inte utifrån just proveniensen fattas unikt för varje enskilt föremål.