Vårens auktioner på Nybrogatan

Här hittar du vårens alla auktioner på Nybrogatan 32 i Stockholm. 

Stockholms Auktionsverk

24 februari - Fashion! Vårvinter
10 mars - Lilla Kvalitén
25 mars - Kvinnliga konstnärer
10 april - Nutida
1 maj - Fashion! Försommar, Inlämning pågår.
16 maj - Moderna Inlämning pågår.
12 juni - Klassiska Inlämning pågår.
13 juni - Orientaliska Inlämning pågår.
14 juni - Böcker, kartor & handskrifter Inlämning pågår.

För mer information, inlämning och värdering vänligen kontakta 
fineart@auktionsverket.se