Vapen & ordnar - inlämning pågår till höstens auktion

Nu pågår inlämning till hösten vapenauktion. Auktion online 22 oktober. 

Vapenauktion

Vänligen kontakta våra värderare för mer information, värdering och inlämning

Peter Willes
Tel: +46 (0)8-453 67 44
peter.willes@auktionsverket.se

Anna Martin Bergman 
Tel: +46 (0)8-453 67 25
anna.martin.bergman@auktionsverket.se