Utlämning av föremål köpta på Collection: Design & Art & Jewellery - Håkan Rosenius International glass collection

Här hämtar du dina köpta föremål:

Håkan Rosenius International Glass Collection

Håkan Rosenius International glass collection: 

Föremålen hämtas ut på Nybrogatan 32, Stockholm. 

Collection: Design & Art & Jewellery:

Föremålen hämtas ut på Nybrogatan 32, Stockholm fram till den 17 maj. Därefter kan föremålen hämtas ut på Magasin 5, Palermogatan 19 från och med den 19 maj.