Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Sven-Erik Johansson - den kraftfulle surrealisten

Sven-Erik Johansson har varit trogen den surrealistiska bildvärlden under hela sitt omfattande konstnärskap och utvunnit en formvärld som många gånger varit gåtfull och antydande, poetisk och skön. Samlingen visas på Nybrogatan 32 i Stockholm 8-23 augusti. Auktion online 24 augusti.

Sven-Erik Johansson, Gul-blå

Sven-Erik Johansson ingår i Stockholm Auktionsverks sommarutställning, där 42 av hans verk kommer att presenteras.

Sven-Erik Johansson föddes i arbetarstadsdelen Norrby i Borås 1925. Pappan arbetade som plåtslagare och mamman var hemma med de fem barnen. Den unge Sven-Erik planerade att bli skogsvaktare, men hans ständigt ritande resulterade i att han fick rådet att söka in på Slöjdföreningens skola i Göteborg. Nils Wedel blev hans första viktiga lärare och den som inspirerade honom till att bli konstnär.

27 år gammal började Sven-Erik på Valands konstskola under ledning av Endre Nemes - snabbt blev han lärarens favoritelev. På Valand lämnade han det figurativa måleriet och började visa kubistiska och snart även surrealistiska drag i en kraftfull kolorit. Endre Nemes' elever vid Valand kom att föra vidare ett måleri där det surrealistiska språket fanns varierat i olika grader av teckeninriktade abstraktioner och starka vegetativa former. Det var under sin Valand-tid som Sven-Erik träffade, den blivande textilkonstnären, Gerd Lundquist och de gifte sig 1955. Samma år hade han sin första separatutställning med 30 verk på Galleri 54 i Göteborg. Det blev ingen försäljningssuccé, men den dåvarande chefen för Konstmuseet köpte en målning till museets samlingar. Tre år senare deltog han i en utställning på Liljevalchs i Stockholm tillsammans med bland andra Öyvind Fahlström. Vänskap uppstod och de ställde sedan ut tillsammans vid ett flertal tillfällen.

1961 ställde Sven-Erik Johansson ut på Galleri Burén i Stockholm. Till utställningen kom Moderna Museets dåvarande chef Pontus Hultén och förvärvade flera verk till museets samlingar. Efter denna utställning fick han sitt internationella genombrott - med hjälp av Eva Burén i Stockholm och Galleri Andersén i Malmö ställde han ut i Paris, Dallas, New York, Bologna, på Louisiana och runtom i Asien. Han är bland annat representerad på Museum of Modern Art i New York.

Sven-Erik Johansson beskrivs ofta som den store surrealisten i svensk konst, men han själv anser sig stå helt fri från alla ismer och han har aldrig varit ansluten till någon konstnärsgrupp. Han fascinerades av tidiga konstnärer som Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel d.ä. och Albrecht Dürer samt hämtade inspiration i afrikanska masker från Mali. Han använder material som kol, sand, karborundum.

Sven-Erik Johansson är en av de viktigaste representanterna i Sverige av den imaginära och surrealiserande konsten. Museimannen Ragnar von Holten skriver i "surrealismen i svensk konst", SAK, 1969: "Sven-Erik Johanssons målningar är ofta utförda på omsorgsfullt grunderade pannåer, där teckenformerna ritats upp innan de täckts med klart lysande färgtoner. Hans bilder är teckenknippen, svärmar av organismer, men med en vital och sensuell skärpa [...] Bildernas ofta djupa bakgrundston och konstnärens stora tekniska skicklighet förlänar kompositionerna en gammalmässig, tidlös miniatyrmålningskaraktär, samtidigt som de alltid på något sätt handlar om erövrandet av kosmos - inom och utom sig själva".

Till katalog och budgivning

Visning på Nybrogatan 32
8-23 augusti, mån-fre kl. 10-18
Auktion online

24 augusti

För mer information, kontakta Michael Nilzon michael.nilzon@auktionsverket.se, 08-4536718