Stort intresse för Shaikh Zayn Al-Din på Klassiska

Stort intresse för Shaikh Zayn Al-Dins målningar av bengalfåglar. Läs mer på The Indian Telegraph. 

Shaikh Zayn Al-Din, Parrot on a Pakar tree

The Indian Telegraph uppmärksammar Shaikh Zayn Al-Dins målningar av bengalfåglar.

Till artikeln i The Indian Telegraph

Sälj på Klassiska 12 juni 2019

Till objekten 1431 & 1432