Konkret konst - Auktion online

Stockholms Auktionsverk presenterar i en specialauktion en samling konkret konst med 130 verk. Auktion online 30 november 2017.

HANS-JÖRG GLATTFELDER, Pyr 118/1969

Specialauktion Konkret konst
Auktion online 30 november 2017

Till katalog och budgivning

Konkret målarkonst och inte abstrakt, eftersom ingenting är mer konkret, mer verkligt än en linje, en färg och en yta.

Ur manifestet till Art Concret, Paris 1930

Stockholms Auktionsverks specialist Michael Nilzon berättar mer om konkret och abstrakt konst:

"Otto G Carlsund, elev till Fernand Léger, startade tillsammans med några konstnärskollegor, däribland Jean Hélion, gruppen Art Concret 1929. De hade ett tydligt budskap: En målning ska föreställa sig själv, leva sitt eget liv och inte vara påverkad av en berättelse eller avbilda något visuellt."

"Definitionen och gränsen är ändå inte helt klar mellan konkret, abstrakt och nonfigurativt konst då de i både tal och skrift används för att beskriva samma typ av måleri", fortsätter Michael.

"Vår specialauktion kommer att presentera verk av bland andra Olle Baertling, Lars-Erik Falk, Nils Nixon, Inger Ekdahl, Sonia Delaunay, Sven Hansson, Eric Lennarth, Randi Fisher, Matti Kujasalo, Hans-Jörg Glattfelder, Andreas Brandt, Klaus-Jürgen Schoen och Vasarely." avslutar Michael Nilzon.

För mer information, kontakta Michael Nilzon
08-453 67 18 • michael.nilzon@auktionsverket.se