Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Roland Svensson - Skärgårdsskildraren auktion 19 augusti!

Stockholms Auktionsverk har nöjet att presentera en sommarutställning med original och grafik av Roland Svensson (1910-2003), där över 100 verk ingår.

Roland Svensson. Bilden är beskuren.

Auktion online   19 augusti 2018
Visning online 16 juli - 19 augusti
Visning Nybrogatan 32, Stockholm den 6-17 augusti. Öppet mån-fre kl 10-18

Till katalog

För mer information, kontakta Michael Nilzon
michael.nilzon@auktionsverket.se, 08-4536718

 

Ingen har som Roland Svensson kunnat skildra hela skärgårdsmiljön – landskapets särart med båtar, djurliv och befolkning. Målaren, grafikern, tecknaren, kulturhistorikern, geografen och författaren Roland Svensson har berikat vår syn på skärgården.

Stockholmaren och storstadssonen Roland Svensson sökte sig tidigt ut mot havslandet och försökte alltid uppleva och tolka detta ur skärgårdsfolkets perspektiv. Han såg det som sitt kall att i ord och bild dokumentera detta liv innan det skulle försvinna. Som landskapsmålare har främst Karl Nordström varit hans mästare, därnäst Axel Sjöberg som föredöme i sin naturtolkning. Roland Svensson nämner själv även Bruno Liljefors då som skärgårdsskildrare. Under studietiden på 1930-talet vid Konstakademien växte hans intresse för grafiken. Skolan för Grafisk Konst leddes konstnärerna Emil Johanson-Thor och Harald Sallberg. Bland alla grafiska tekniker var det Sallberg som 1936 fick Svensson att välja den litografiska.

Upptäcktsfärderna till Möja, Sandhamn, Nassa-, Kallskärs- och Gillögaskärgårdarna samt Nord- och Sydatlanten har inspirerat honom till åtskilliga verk. När Roland Svensson 1978 i samband med Stockholms Universitets 100-årsjubileum fick utmärkelsen filosofie hedersdoktor skedde det med motiveringen ”Konstnären Roland Svensson har skapat sig en erkänd ställning som målare, främst med motiv från Stockholms skärgård, men sedan även med verksamhetsfält utsträckt till andra kuster och oceaner. Vid sidan av sin sedan länge erkända ställning som konstnär har Svensson alltmer kommit att även i skrift skildra olika marina miljöer på ett framstående sätt. I hans produktion märks flera på mångåriga forskningar grundade skildringar från Stockholms skärgård men även från ett flertal ö-samhällen, där människors livsvillkor till övervägande delen domineras av den marina miljön, t.ex. Tristan da Cunha”.