Moderna & Nutida - inlämning pågår till höstens auktion

Nu pågår inlämning till höstens Moderna & Nutida auktion den 25 november. 

Baertling CS

Vällkommen att kontakta våra specialister för inlämning och värdering. 

Konst & skulptur  

Pierre Olbers Saint Bellies 0733 40 67 61 • pierre.olbers@auktionsverket.se

Victoria Svederberg Bojsen 0733 40 67 56 • victoria.bojsen@auktionsverket.se

Ebba de Faire 0733 40 67 35 • ebba.de.faire@auktionsverket.se

Joakim Geiger  0704 67 09 90 • joakim.geiger@auktionsverket.se

Charlotte Kreuger Cederlund 0733 40 67 66 • charlotte.kreuger.cederlund@auktionsverket.se

Möbler & design 

Ulrika Ruding 0733 40 67 57 • ulrika.ruding@auktionsverket.se

Andreas Knutsson  0733 40 67 59 • andreas.knutsson@auktionsverket.se

Silver 

Tomas Persson 0733 40 67 60 • tomas.persson@auktionsverket.se