Mattor - Specialauktion online

Just nu ligger ett 20-tal turkiska mattor och kelimer, som till största del är tillverkade under 1800-talets första hälft, ute på onlineauktion. Mattorna och kelimerna är delar ur en privat samling från Lund och köptes till stor del under 1980-talet. 

 

Matta-specialauktion

En av samlingens höjdpunkter är en matta, sannolikt från Dikilitash, ett område i sydvästra Konya regionen. Dessa mattor är mycket sällsynta och mattan tros vara tillverkad under 1800-talets första hälft. Bland de vackra kelimerna utmärker sig en kelim från Aksary i centrala Anatolien. Även den tillverkad under tidigt 1800-tal. Trots att den svarta ullen på kelimen har eroderat och delar saknas så slås man av dess fantastiska färger och iögonfallande mönster.

Till auktionen