Lotte Laserstein

Lotte Laserstein är en av 1900-talets mer intressanta konstnärer, som på grund av andra världskriget dessvärre hamnade utanför de internationella och etablerade konstnärskretsarna. Vid nazismens maktövertagande i Tyskland stod hon på tröskeln till att bli en av de riktigt stora konstnärerna i Berlin. Auktion online 25 november. 

Lotte Laserstein

Till katalog och budgivning


Hon föddes 1898 i Preussische Holland i dåvarande Ost-Preussen (i nuvarande Polen) som dotter till en apotekare och en konsertpianist. Fadern dog tidigt och Lotte flyttade med sin mor och syster till Berlin 1912. Tio år senare antogs hon vid Konstakademien i nämnda stad och under sju år var hon elev till professor Erich Wolfsfeld. Adolf Hitlers makttillträde i Tyskland 1933 försämrade villkoren dramatiskt för den tysk-judiska befolkningen och Lotte Laserstein tvingades på grund av förföljelserna fly sitt hemland. I Sverige hittade hon en ny trygg grund att stå på, men smärtan över att ha fördrivits från sitt fädernesland och moderns död i Ravensbrück lämnade henne aldrig. Till sin försörjning tvingades hon framför allt att arbeta som porträttmålare och hon flyttade så småningom från Stockholm till Kalmar och Öland, där hon var bosatt fram till sin död. 

Lotte Laserstein arbetade i en traditionsmättad, realistisk, akademisk stil - en enastående begåvning, med en oerhörd självdisciplin. I hennes tidiga konst kan man urskilja drag av den Nya sakligheten, Die Neue Sachlichkeit, och av socialrealism i stil med konstnärerna Otto Dix och Christian Schad.

1987 fick Lotte Lasersteins konstnärskap sitt stora internationella genombrott då två prestigefyllda London-gallerier ställde ut hennes tidiga verk, först Thomas Agnew and Sons på Agnew Gallery och därefter Belgrave Gallery. Plötsligt blev den äldre porträtt målarinnan från Kalmar världsberömd och hennes tidiga målningar från Berlin-tiden efterfrågades av museer från bland annat England, USA och Japan. 2003 öppnade dr Anna-Carola Krausse den uppmärksammade utställningen "Meine Einzige Wirklichkeit" ("Min enda verklighet") på Museum Ephraim-Palais i Berlin. I Jerusalem finns idag ett Lotte Laserstein art center och i Berlin har hon en egen gata uppkallad efter sig

 

Lotte Laserstein

Auktion online 25 november
Visning 20-25 november
Magasin 5, Frihamnen