Vi har flyttat!

Besök oss på vår nya adress stockholmsauktionsverk.se.

Klassiskt och nutida tillsammans

Denna höst har vi valt att visa våra två auktioner Klassiska och Nutida ­samtidigt. Vi tror att det kan bidra till att ladda konstverken och konsthantverket med ny energi. Att visa de olika tids­epokernas konstalster separat känns idag förlegat.

Visningen av Klassiska & Nutida hösten 2016

Vi vet att våra kunder idag inte lever i hemmiljöer där salonger och matsalar strikt inreds i rokokostil eller jugend. Vi njuter i stället av att se ett samspel mellan dåtid och nutid. Vi inspireras av historiens stora konstnärer och får en plattform att ta spjärn emot för att öppet och tryggt kunna ta emot nya impulser.

Denna växelverkan mellan beprövad kvalitetskontroll i det traditionella och modet att leva i nuet och utan ett givet facit är spännande. Ett 1600-tals­porträtt med en bombastisk barockram i en minimalistisk rå interiör kan skapa en fantastisk effekt, liksom ett konstfoto över en stram gustaviansk byrå av någon skicklig stockholmsebenist. De enskilda verken träder fram tydligare i denna blandade miljö och blir till konversationsstycken i gammal klassisk mening. Konsten kan fungera som bäst i rollen som debattinlägg om den ­placeras i en icke helt förutsägbar miljö.

Låt konsten och designen få flyttas runt och inleda nya fruktbara och ­överraskande dialoger.

Välkommen till Stockholms Auktionsverk!

VD Niclas Forsman

Auktion 6-8 december 2016

Bläddra i Klassiska&Nutida i urval