Inside Swedish Design - Presence and Innovation.

26 svenska företag, designskola och organisationer enas i ett nytt intiativ: visar hållbar kraft inom svensk design- och möbelindustri under Stockholm Design Week. 

Inside Swedish Design - Presence and Innovation.

Svensk design är uppskattad världen över – för sitt estetiska uttryck och för att vi inspirerar och går i bräschen för ett ökat hållbarhetsfokus i såväl materialval som design- och produktionsprocesser. Detta lyfts fram i visningen Inside Swedish Design – Presence and Innovation, som inleder Stockholm Design Week 2021. Visningen pågår 8 – 13 februari och kommer att verka som ett nav för att belysa Sveriges ledandende position inom hållbar design, innovation och möbelproduktion. Inside Swedish Design – Presence and Innovation avslutas med en auktion där över 20 av Sveriges ledande producenter och möbeltillverkare deltar.

Arrangemanget Inside Swedish Design - Presence and Innovation är framtaget av Interior Cluster Sweden tillsammans med Beckmans Designhögskola och i samverkan med Svenskt Trä, Swedish Design Movement och Stockholms Auktionsverk. Under veckan kommer tjugosex av Sveriges främsta aktörer inom designindustrin tillsammans med unga designers som är alumni från Beckmans Designhögskola att visa utvalda objekt – både designikoner och nyheter.

Under designveckan står Sverige och Stockholm i internationellt fokus och tilltalar världens designmarknad – ett utbyte som alltid varit viktigt för branschen. Stockholmsmässan har tidigare varit ett nav för denna period, men i och med mässans bortfall föddes en möjlighet till en ny typ av samverkan, initiativet Inside Swedish Design – Presence and Innovation.

– I ett tidigare helt osett sammanhang visas nu världsledande koncerner och hundraåriga hantverkstraditioner sida vid sida med framgångsrika designers och unga stjärnskott. Detta är ett lysande exempel på den samverkan och gemenskap som möjliggör svensk designs kreativitet och mångsidighet, säger Christine Ingridsdotter projektledare för arrangören Interior Cluster Sweden, en nationell medlemsorganisation vars främsta uppgift är att skapa intresse för branschen regionalt, nationellt och internationellt samt att sprida kunskap om form och produktion för ökad konkurrenskraft.

För att ytterligare lyfta de deltagande företagen formges visningen av designern Sara Sjöbäck och objekten som visas kommer att lyftas fram och behandlas som utställningsföremål. I slutet av designveckan kommer en del av de visade objekten att auktioneras ut av Stockholms Auktionsverk.

– Beckmans har hjälpt till att forma flera av Sveriges främsta formgivare, och för oss är det viktigt att ge möjligheter för unga designer att nå en större målgrupp, samverka med industrin och skapa intresse för vad ny design handlar om idag. Presentera de frågeställningar, metoder och uttryck som unga designer utgår ifrån och använder. Genom Inside Swedish Design – Presence and Innovation som nav för Stockholm Design Week 2021 vill vi inspirera både lokalt och internationellt, säger Annika Berner, en av inititativtagarna till presentationen och chef för externa relationer på Beckmans Designhögskola.

– Vi är glada att delta i detta starka initiativ, där vi med visningen och auktionen kan lyfta både etablerade och spirande kreatörer och producenter. Som världens äldsta auktionshus har Stockholms Auktionsverk verkat för svensk formgivning i 346 år. Våra traditioner bygger på en passion för design, innovativt formspråk och gediget hantverk. Det är en glädje att se en möbel överleva sin tid och kunna ingå i en vacker och hållbar cykel för framtida generationer, säger Mette Rode Sundstrøm, VD för Stockholms Auktionsverk.

Tanken med visningen och auktionen är att lyfta fram och öka medvetenheten om den internationellt så framgångsrika svenska designindustrin, dels för inhemska kunder och journalister och dels för att låta branschens fokusmarknader för export få ta del av och bättre förstå hur Sveriges fria tillgång till natur och skog, värderingar och perspektiv på hållbarhet representerar och utmärker Sverige som en unik designnation.

– Närvaro och innovation, ödmjukhet och transperens, sammanfattar och utmärker vår svenska designindustri. Möbler och inredningsobjekt med lång estetisk och teknisk livslängd som bygger på kreativitet, innovation och närheten till varandra och till naturen – förutsättningar som är betydelsefulla för att vi ligger i absolut framkant i världen inom design och produktion av hållbara designprodukter, säger Christine Ingridsdotter.

Presence and Innovation är sprungen ur Interior Cluster Swedens initiativ Inside Swedish Design och bygger vidare på ”Respect – Inside Swedish Design”, en film skapad i samverkan med flera framstående aktörer inom svensk design och som premiärvisades under möbelmässan 2020. Filmen vann också Gold och Grand Award i kategorin ”Corporate Communications” under World Media Festival 2020 i Hamburg. Samverkan är ett av ledorden för Inside Swedish Design – Presence and Innovation, som också visar hur Sverige är ett kreativt och innovativt designkluster bestående av varumärken, formgivare, producenter, andra industriaktörer och utbildningsinstitutioner – som alla strävar mot att fortsätta stärka svensk designs position både på hemmaplan och på den globala arenan.

För att synliggöra och kommunicera initiativet under rådande omständigheter har stora resurser lagts på att göra arrangemanget så digitalt tillgänglig som möjligt. Därför kommer hela arrangemanget att finnas tillgängligt online på insideswedishdesign.com med virtuellt guidad tur av visningen, samt alla panel och designsamtal med betydande branschaktörer. Den avslutande auktionen sker online på auktionsverket.se. På så sätt blir det möjligt för alla intresserade, såväl internationella som svenska parter, att ta del av programmet oavsett om de befinner sig i Stockholm eller någon annanstans.

Deltagande designvarumärken
Abstracta, Albin i Hyssna, BAUX, Bolon, Blå Station, DUX, EFG, Fabrikant, Folkform, G.A.D, Gemla, Green Furniture, Gärsnäs, Johanson Design, Källemo, Lammhults, Mylhta, Nola, Offecct, Ogeborg, Steel by Göhlin, Stolab, String Furniture, Storängen Design, Zero, Välinge Innovation

Om Interior Cluster Sweden
Interior Cluster Sweden ägs av föreningen Det Svenska Möbelklustret och är en nationell medlemsorganisation med uppdrag att sammankoppla lokala och regionala intressenter inom möbel-, design- och inredningsbranschen: från möbelproducenter, formgivare och underleverantörer till kommuner som vill stötta sina lokala företag. Med mottot ”Svensk design- och möbelbransch ska upplevas som världsledande” är den övergripande ambitionen att hjälpa medlemsföretagen att generera en hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och sysselsättning. Interior Cluster Sweden arbetar genom projektsamverkan och skapar en plattform för att ge möbelklustret en hållbar organisation där lite kan leda till mycket. Genom att sammanlänka sina medlemmar och vässa konkurrenskraften kan de tillsammans växa mot målet att nå resten av världen. Tillsammans med design-, möbel- och inredningsbranschens företrädare, producenter och underleverantörer är Interior Cluster Swedens främsta uppgifter att vara en samlingsplats och agera på egna och andras arenor, skapa intresse för branschen regionalt, nationellt och internationellt samt att sprida kunskap om form och produktion för ökad konkurrenskraft.

Läs mer på interiorcluster.se