Inlämning pågår till höstens auktioner

Vi söker svensk och internationell konst samt antikviteter och design. Skrid till verket och kontakta våra specialister redan idag.

Några av Stockholms Auktionsverks specialister

Stockholms Auktionsverk har uppnått flera sensationellt höga priser för svensk och internationell konst samt konsthantverk och design de senaste säsongerna.

Kontakta oss för fri värdering och rådgivning inför försäljning - vi har Sveriges främsta och mest erfarna specialister.

Vi gör hembesök i hela landet men du kan även få föremål värderade för inlämning direkt på våra kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Inlämning öppen till följande auktioner:

Jewellery & Important Watches 17 oktober Slutinlämning
Moderna 9 – 10 november Slutinlämning
Böcker, Kartor & Handskrifter 21 november
Klassiska 12 – 13 december
Orientaliska 14 december
Nutida 14 december

Läs mer om att sälja på auktion

Sälj på världens äldsta auktionshus - historien talar till vår fördel.